Užsikrėtimo Nosema spp. kitimas bičių Apis mellifera aktyvaus skraidymo sezono metu