PARAMA BITININKAMS

 Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2023-2027 metais

       Apie paramą
       Įgyvendinimo taisyklės
       Paraiškų priėmimas

__________________________________________________
 Parama už papildomą bičių maitinimą 2022 m.

       Apie paramą
       Įgyvendinimo taisyklės
       Paraiškų priėmimas
__________________________________________________
 Dalyvavimas maisto kokybės schemose

        Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos 

        Seinų / Lazdijų krašto medaus su saugoma kilmės vietos nuoroda specifikacija

   ____________________________________________
 Lietuvos kaimo plėtros programa 2023-2027 metais

      Kaimo plėtros priemonės
      Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
      Parama labai smulkių ūkių plėtrai
      Parama smulkių-vidutinių ūkių plėtrai
     
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

_______________________________________
 Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės

     Įgyvendinimo taisyklės

——————————————————————————————————————————————————————————

 Patvirtintas 2023 metų paraiškų priėmimo grafikas

 Kokia parama galės pasinaudoti bitininkai nuo 2023 m.

 Bičių šeimų perskaičiavimas į sutartinius gyvulius

 Atmintinė apie gazolius, skirtus naudoti žemės ūkyje