LBS VEIKLOS KOMISIJOS

Veiklos komisijos – tai specializuotos komisijos, kurios sprendžia konkrečių sričių klausimus; į komandą įeina LBS valdybos nariai, regioninių bitininkų draugijų nariai, aktyvūs, kompetentingi bitininkai, norintys prisidėti savo darbu ir žiniomis.

Patvirtintos veiklos komisijos bei atsakingi LBS valdybos nariai: 

  • Bitininkystės vystymo komisija – bitininkystės vystymo strateginiai sprendimai, bendravimas su institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kurios svarbios sprendžiant bitininkystės klausimus, t. y. NMA, VMI, VMVT, ŽŪM, ir su tuo susiję klausimai. Atsakingi komandos nariai: Vytautas Gimžauskas (pirmininkas), Laimonas Galvonas, Gediminas Olsevičius, Remigijus Šemeklis.
  • Viešųjų ryšių ir švietimo komisija – informacinė sklaida tarp bitininkų. Informacinė sklaida visuomenei. Bičių produktų vartojimo skatinimo marketingas, LBSNM prekės ženklo (medaus etiketės) vystymas ir populiarinimas. Dalyvavimas apiterapeutų veikloje. Mokymai ir paskaitos bitininkams; darbas su jaunaisiais bitininkais; paskaitos bičių produktų vartotojams. Atsakingi komandos nariai: Vaida Račkauskienė (pirmininkė), Vaidas Arbutavičius, Gedeminas Kašėta, Sigitas Uselis.
  • Organizacinių reikalų komisija – bendravimas su bitininkų draugijomis, bitininkų šventės bei kitų renginių organizavimas, pagalba bitininkų draugijoms. Atsakingi komandos nariai: Birutė Budreckienė (pirmininkė), Nijolė Radavičienė, Gediminas Povilaitis, Dainius Rauckis.
 

Visais klausimais kreiptis el. p. info@bitininkusajunga.lt