Medaus kokybė – indikatorinių rodiklių koreliacinė analizė