VILNIAUS BITININKŲ SUSIVIENIJIMAS


GRĮŽTI Į DRAUGIJŲ SĄRAŠĄ

GEDEMINAS KAŠĖTA
VILNIAUS BITININKŲ SUSIVIENIJIMO PIRMININKAS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

  • Adresas: Kauno g, 2-1A, Vilnius
  • Tel.: +370 652 22283
  • El. paštas: gedeminas.kaseta@gmail.com

APIE DRAUGIJĄ

Vilniaus bitininkų susivienijimas įkurtas 1972 m. Tai didžiausia ir seniausia Vilniaus krašto bitininkų asociacija, organizuojanti bitininkystės vystymą Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonuose bei Vilniaus mieste. Nuo 2023 04 05 susivienijimui vadovauja G. Kašėta.

1972 m. 40 Vilniaus bitininkų mėgėjų susibūrė į Vilniaus sodininkų draugijos Vilniaus bitininkų skyrių. Pirmininku buvo išrinktas agronomas Jonas Dmukauskas. Draugijai vadovavo 6 metus. Per tą laiką skyrius išaugo iki 400 narių. Gausėjimą skatino parama dirbtiniais koriais, bitininkavimo inventoriumi, konsultacijomis (žiemą vyko bitininkystės kursai, vasarą seminarai, išvykos). Vėliau narių skaičius pradėjo mažėti, nes kai kurie nariai, matyt, tikėjosi didesnės naudos, kurios Vilniaus bitininkų skyrius negalėjo teikti.

1978 m. skyriui pradėjo vadovauti Antanas Slapšys, kuris pagrindinį dėmesį skyrė prekybai medumi, gėlėmis. Suremontavus skyriaus patalpas buvo įsteigta medaus ir gėlių parduotuvė „Bitinėlis“. Bitininkai galėjo parduoti savo medų. Į narius stojo ūkių visuomeninių bitynų bitininkai ir didesnių bitynų bitininkai mėgėjai.

Per 20 metų Vilniaus bitininkų susivienijimui vadovavo habil. dr. Mykolas Rauckis. Jis keitė skyriaus darbo tvarką ir veiklą. Lietuvos sodininkų draugijos bitininkų skyrius pertvarkytas į savarankišką Vilniaus bitininkų susivienijimą. Narių skaičius išaugo iki 1000. Jų augimą skatino cukraus gavimas. Kai cukraus gavimas nutrūko, narių skaičius pradėjo mažėti. Dabar susivienijimas jungia 130 narių. Jie laiko apie 3000 bičių šeimų.

Nuo 2009 m. sausio 31 d. susivienijimo darbui vadovavo Kazimieras Spetyla (gimęs 1945.02.01), baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją. Iki tampant pirmininku jis dešimt metų buvo pirmininko habil. dr. Mykolo Rauckio pavaduotoju. K. Spetylos pirmininkavimo metu susivienijimas išaugo iki beveik 300 narių, buvo atlikta labai daug svarbių darbų, atnešusių nemažai naudos susivienijimo bitininkams ir ne tik jiems. Didžiausias dėmesys buvo skirtas bitininkų mokymui, pagalbai dalyvaujant Europos Sąjungos paramos programose.

Šiuo metu susivienijimo valdybos nariai: Baublys Gintautas, Juodvalkis Jonas, Kašėta Gedeminas, Masiulis Imantas, Kęstutis Kvedaris, Virginijus Kondratas, Dainius Noreika, Tadeuš Gotovski, Zenonas Akelaitis, Aistis Domkus.

Vilniaus bitininkų susivienijimo nariais yra ilgametis Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos narys, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius, viceprezidentas Kazimieras Spetyla, UAB „Bičių korys“ direktorius Jonas Juodvalkis.

Vilniaus bitininkų susivienijimo patalpose, adresu: Kauno g. 2, Vilnius, yra parduotuvė „Bitinėlis“ (konsultantė Nadežda Šubnikova). Žiemą vyksta paskaitos, konsultacijos. Paskaitų temos skelbiamos „Lietuvos bitininko“ puslapiuose ir Vilniaus bitininkų susivienijimo tinklalapyje www.bitinelis.lt. Paskutinį balandžio šeštadienį bitininkai renkasi UAB „Bičių korio“ įmonėje Verkių Riešėje į kasmetinę aktyvaus bitininkavimo sezono pradžios šventę.