UKMERGĖS BITININKŲ DRAUGIJA

LINAS KAZĖNAS
UKMERGĖS BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS


KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 


APIE DRAUGIJĄ

 

 

Straipsnis apie  Ukmergės bitininkų draugija atšventė 50 metų jubiliejų


Ukmergės bitininkų draugija įkurta prieš 50 metų. Šią vasarą, tai yra 2011 m. liepos 14 dieną ji paminėjo 50 metų jubiliejų. Ta proga Ukmergės ligoninės skvere ji surengė bitininkų ir visuomenės susitikimas. Jo metu buvo atidengta skulptoriaus Rimanto Zinkevičiaus išdrožta skulptūra “Protėvių dvasia sveikai gyventi liepia”. Šioje iškilmingoje aplinkoje buvo apdovanoti bitininkystei nusipelnę asmenys.
Susitikima pradėjo Ukmergės bitininkų draugijos ilgametis pirmininkas Kazimieras Ašembergas. Jis papasakojo apie draugijos nueitą kelią, prisiminė sunkumus ir problemas, pasidžiaugė padarytais darbais. Draugija būrė visus norinčius bitininkauti, rūpinosi jų mokymu, įsteigė kelių avilių bityną. Mūsų žemiečio Jono Balželio iniciatyva pradėtos rengti respublikinės bitininkų šventės. Šią vasarą,tokia šventė bus Molėtuose. Į ją važiuos ne tik gausus bičiulių, bet ir rajono bei miesto žmonių būrys. Jis kalbėjo, kad į susirinkimą atėjo būrys ir miesto žmonių, garbūs svečiai iš kaimyninių rajonų, respublikos bitininkų sąjungos vadovybė. Į mūsų rajono draugijos susirinkimą atvyko daug garbingų svečių: Ukmergės rajono meras Algirdas Kopūstas, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, profesorius Algirdas Skirkevičius, Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininkas, Lietuvos bitininkų sąjungos viceprezidentas Kazimieras Spetyla, UAB “Bičių korys” generalinis direktorius Jonas Juodvalkis, Anykščių bei Molėtų rajonų bitininkų draugijų pirmininkų vadovaujamos delegacijos, rajono gėlininkų bendrijų atstovai, rajono spaudos darbuotojai, taip pat Valstiečių laikraščio “Bičių avilys” redaktorė Nijolė Baronienė ir kiti.
Po trumpo Ukmergės bitininkų draugijos pirmininko Kazimiero Ašembergo pasisakymo prof. A. Skirkevičius, K. Ašembergas ir vyr. gydytojas A. Velička nuėmė nuo skulptūros ąžuolų lapų girliandą, po kuria slėpėsi prasmingi žodžiai: “Protėvių dvasia sveikai gyventi liepia”.
Atidengtą skulptūrą pašventino kunigas Rimantas Laniauskas. 
Po to norintys, sveikino draugiją
Pirmiausia kalbėjo Ukmergės rajono Meras Algirdas Kopūstas. Jis sakė: „”Sveikinu visus bitininkus ir jiems prijaučiančius su gražiu jubiliejumi – 50-mečiu. Tai didelė šventė ir didelis laiko tarpas tokiai organizacijai. Man su bitininkais irgi teko susidurti. Kažkada gyvenimo kelyje taip nutiko, kad bitininkų pagalbos dėka, tuo metu man pasisekė ir bitės iš mūsų laukų prinešė daug medaus, o mes prikūlėme milžinišką kiekį dobilų sėklų. Tuo metu tai buvo milžiniškas kapitalas ir galbūt tai man, kaip jaunam vaikiui, buvo starto aikštelė kituose darbuose. O apie bitininkus mano vaikystėje buvo sakoma, kad tai gražiausi žmonės: gražiausi savo vidumi, savo išore, savo darbais, nes bitės kitokių nemėgsta, kitokiems jos kanda. Todėl šiandien, sveikindamas visus, noriu padėkoti už didžiulį darbą, kurį atliekate.”
Po to kalbėjo Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos narys, habil. dr., prof. A. Skirkevičius. Jis sakė: “Man didelė garbė jus pasveikinti visų Lietuvos bitininkų vardu. Mes džiaugiamės, kad turime tokią puikią draugiją, kuri yra viena iš  sudedamųjų bitininkų sąjungos dalių. Jūsų rajone ji yra ta ląstelė, apie kurią sukasi visas bitininkų gyvenimas. Kuo ši ląstelė tvirtesnė, tuo ir draugija tvirtesnė. Šiandien turime puikią progą pasidžiaugti skulptūra, kuri simbolizuoja jūsų draugijos gerą darbą, Labai gražu, kad šios skulptūros pastatymą iniciatyvo gerbiamas draugijos pirmininkas Kazimieras Ašembergas, jam pritarė kiti draugijos nariai.  Ši draugija išsiskiria iš kitų draugijų galingais bitininkystės ąsais, ilgamečiu bitininkų sąjungos prezidentu habil. dr. Jonu Balžeku, bičiuliu Jonu Šantaru, kuris turi vieną iš didžiausių bitininkystės ūkių Lietuvoje. Draugija taip pat išsiskiria ir kitais puikiais bičiuliais.”
Po to sekė Ukmergės bitininkų draugijos narės Vandos Šukienės pasisakymas. Jis sakė: “Prieš 50 metų, susibūręs bitininkų būrelis įkūrė bitininkų sekciją, kuri augo, stiprėjo, plėtėsi. Šiuo metu, po tiek metų, mūsų pradininkų liko vos keletas. Bet toks gyvenimas. Bitininkavome pačioje pradžioje tik su keletu bičių šeimų. Entuziaste buvo Antanina Škadauskienė, kuriai talkino dar prieškario Lietuvoje dirbęs agronomas bitininkas Vytautas Narbutas. Bitininkystė vis plėtėsi. Važiavome į kitas respublikas, dalinomės patirtimi, aplankėme Baltarusiją, Rusiją ir kitas šalis. Mūsų šalies rajonų bitininkus lankėme gana dažnai. Buvome ir Anykščiuose, Kupiškyje, Molėtuose. Vis tobulėjome. 32 metus išdirbau bitininkės reikmenų parduotuvėje. Tai buvo ne vien parduotuvė, kurioje tik parduoda ir perka. Tai buvo ir bitininkų susiėjimo buveinė, kur susirinkdavo po 5,10 ir daugiau bičiulių, kurie dalinosi patirtimi. Ateidavo ir jaunų, pradedančių bitininkų, kuriems kildavo įvairių klausimų. Padėdavome kiek galėdavome. Iš užsienio buvo gautos bičių motinos, kurias bitininkai augino ir plėtė po visą Lietuvą. Turime gražų kolektyvą, švenčiame įvairias šventes, važiuojame pas kaimynus ir šiam kolektyvui jau 30 metų vadovauja Kazimieras Ašembergas. Prieš metus, ataskaitinio susirinkimo metu, bičiulis Jonas Zalepūga, pasiūlė 50-mečio proga pastatyti skulptūrą. Šiai idėjai buvo pritarta ir štai po metų, šiandien, mes atidengiame ją. Laikas eina, metai bėga, baigsis 21 amžius, bitininkaus mūsų anūkai, proanūkiai, todėl siūlau ateities bitininkams šimtmečio proga (kuri bus 2060 m.) parašyti laišką, apie mūsų draugijos veiklą, bitininkų darbus“. Po to ji perskaitė laišką.
Laiškas. “Ukmergės rajono bitininkų draugijos šimtmečiomečio dalyviams “. Mieli bičiuliai: mūsų anūkai, proanūkiai. Sveikiname ir primename Jums, kad mes 20 amžiaus pabaigos ir 21 amžiaus pradžios bitininkai, 2011 metais liepos 14 dieną, prie rajono ligoninės atidengėme draugijos penkiasdešimtmečiui skirtą Rimanto Zinkevičiaus sukurtą skulptūrą “Protėvių dvasia sveikai gyventi liepia”. Mokėmės ir kitus mokėme bitininkauti, laikmetis nebuvo lengvas, plito ligos: varozė, puviniai, kitos bites kamuojančios bėdos. Bitėms kenkė žydinčių augalų purškimas chemikalais, bet mūsų bitutės buvo darbščios. Kasmet pagamindavo daugiau medaus, surinkdavom žiedadulkių, bičių duonos. Didėjo bičių avilių skaičius, kasmet daugėjo ir bičiulių būrys, kilo jų kvalifikacija. Svarius darbus bitininkavimo klausimais išdėstė Jonas Balžekas su kitais bendraautoriais keliose knygose, keliuose šimtuose straipsnių. Bičiulis Jonas Šantaras pirmasis Pabaltijyje sukūrė 1000 avilių modernų bityną. Mes daug iškylavome, gražias šventes šventėme ir bičiuliškai gyvenome. Šioje ąžuolo skulptūroje įmontavome kapsulę ir laišką Jums, bitininkų draugijos šimtmečio bitininkams. Neabejojame, kad tokioje draugijoje bus ir gražūs Jūsų darbai. Sveikiname Jus ir linkime kuo puikiausios sėkmės. Savo gyvenimu ir darbais gražinkime ir turtinkime Lietuvą”. Laišką pasirašė eilė rajono bitininkų.
Kalbėjo Sodų bendrijos “Pušelė” pirmininkė Ivana Baranovienė. Jis sakė: “Prieš 50 metų susibūrę sodininkai, gėlininkai ir bitininkai, įsteigė draugiją. Ukmergę apjuosė sodai, suvešėjo gėlynai, kaimo sodybas ėmė puošti spalvingi bičių nameliai, nuo seno aviliais vadinami. Laikui bėgant, draugijos išsiskyrė į atskiras draugijas, bet džiugu, kad jos ir toliau bendrauja tarpusavyje. Džiugu, kad bitininkai negaili savo triūso ir vis daugiau prikopia medaus, propaguoja medų ne tik kaip maisto produktą, bet ir kaip vaistą nuo daugelio ligų. Bičių dėka sodininkai gauna geresnį ir gausesnį derlių.”.
Ukmergės ligoninės vyr. gydytojas Algimanto Veličkos kalba. Jis sakė: “Kai metų pradžioje buvo pasiūlyta ši idėja, aš labai apsidžiaugiau. Tokia prasminga skulptūra ligoninės teritorijoje papuoš ne tik pačią ligoninę, tačiau šis užrašas yra ir labai prasmingas. Juk kiekvienas čia praeinantis ne dažnai susimąsto ką valgo, kiek valgo, kokiomis sąlygomis dirba ir ilsisi. Manau, kad šis užrašas privers vis dažniau ir dažniau apie tai pagalvoti. Vertinant bitininkų darbą, jiems skiriu didžiausius padėkos žodžius. Bitininkais gali būti ne visi. Kaip sakė žymiausias antikos medikas, medicinos mokslų tėvas Hipokratas “Bitės nemėgsta 3 dalykų: nešvarių rankų, nešvarios sąžinės ir tinginių”.
Po sveikinimų, į skulptūrą buvo įmontuota kapsulė su laišku ateities kartoms. Ją įmontavo į skulptūrą habil. dr. Jonas Balžekas.
Vėliau buvo įteiktos padėkos. Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, prof. A. Skirkevičius įteikė Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštus už ilgametį daug jėgų ir sumanumo pareikalavusį darbą, gerą vadovavimą Ukmergės bitininkų draugijai, nenuilstančiam draugijos pirmininkui Kazimierui Ašembergui, jo pavaduotojai Vandai Šukieneipavaduotojui Jonui Zalepūgai, už nuoširdų darbą nuo pat draugijos įsikūrimo pradžios Antanui Navickui.
Ukmergės rajono Meras Algirdas Kopūstas padėkos raštus įteikė Jonui Balžekui, Antanui Navickui, Teresei Ašembergienei, Irenai Bedalienei, Jonui Stakauskui, Stasei Paulavičienei, Aldonai Širvelienei, Linui Kazėnui ir kt.
Ukmergės bitininkų draugijos valdyba, jubiliejaus proga, pagamino specialius ženkliukus medalius, kurie įteikti visiems bitininkų draugijos nariams. Didesni ženklai-ordinai įteikti Ukmergės rajono merui Algirdui Kopūstui, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentui Algirdui Skirkevičiui, habil. dr. Jonui Balžekui, bitininkui Jonui Šantarui, Jonui Juodvalkiui, Jonui Stakauskui, Vandai Šukienei, Valentinui Geniui, Mildai Šukevičienei, Kaziui Spetylai ir kt.
Pasibaigus iškilmėms visi galėjo pasivaišinti šviežiu medumi su agurkais, duona, sūriu.