TELŠIŲ RAJONO BITININKŲ DRAUGIJA

DALYTĖ NORKIENĖ
TELŠIŲ RAJONO BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKĖ


KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 


APIE DRAUGIJĄ

    

Telšių rajono bitininkų draugija įsteigta 1997 metais. Pirmąja draugijos pirmininke buvo Danutė Trepšienė (vadovavo iki 2008 m). Po to draugijai vadovo Steponas Žadeikis (2008-2013 m.). Nuo 2013 m. draugijai vadovauja Dalytė Norkienė (gimusi 1965-12-21), 1989 m. baigusi Šiaulių pedagoginį universitetą ir įgijusi pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybę. Išklausė daug paskaitų bitininkystės srityje.

Dabar draugijoje yra 84 nariai. Jie laiko 1467 bičių šeimas. 65 draugijos nariai yra kaimo gyventojai, 58 turi įregistruotą ūkį, 28 veža bičių šeimas į medingus augalus. 2002 metais draugija surengė Lietuvos bitininkų šventę.
Draugija daug dėmesio skyrė savo nariams mokyti. Per 2010 m. pagal 20 val. mokymo programą “Bitininkystės naujovės” kursus lankė 47 bitininkai ir gavo baigimo pažymėjimus, o pagal 40 val. programą 2009 metais kursus baigė 48 bnitininkai.
Gerai dirba jaunųjų bitininkų būrelis vadovaujamas Janinos Jankauskienės. Jis buvo įkurtas jos inciatyva dar 1996 metais. 2010 m. būrelio narė Julija Mažeikaitė konstravimo darbų konkurse Lietuvos bitininkų šventėje buvo apdovanota LBS diplomu. Julijai ir jos vadovei J. Jankauskienei LBS prezidentas Algirdas Skirkevičius, dalyvavęs draugijos ataskaitiniame susirinkime, įteikė šiuos diplomus. 2011 m. Tėvynės pažinimo draugijos išleistoje knygoje “Tautotyros metraštis” yra J. Jankauskienės skyrelis, pavadintas “Iš bičių dūzgesio”. Jame pasakojama apie Telšių rajono jaunųjų bitininkų veiklą 1996-2010 m. Knygoje sudėta daug nuotraukų. Čia apžvelgta ir visos Lietuvos jaunųjų bitininkų veikla.
Kiekvieną pavasarį bitininkų draugija rengia pavasarines muges, kuriose bitininkai apsiperka reikalingu inventoriumi ir naujausia literatūra, parduoda bičių produktus.
Draugijos nariai bendroje su Mažeikių rajono bitininkais “Varozės kontrolės” programoje pasinaudoja ES teikiama parama, Naudojasi ES parama įsigydami naujus avilius. 2011 m. yra paduota paraiškų NMA pagal priemonę “Pusiau natūrinis ūkininkavimas”.