TAURAGĖS BITININKŲ DRAUGIJA „MEDUS“

NERIJUS SPUDVILAS
TAURAGĖS BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS


KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 


APIE DRAUGIJĄ

 

Tauragės bitininkų draugija įsteigta 1972 m. Draugijos pirmininkas Nerijus Spudvilas nuo 2022 m. Zenonas Geštautas, draugijai vadovavo nuo 2012 m. 1972 – 1985 m. draugijai vadovavo Lambertas Mažrinas, 1985 – 1995 jai vadovavo Petras Karkauskas, 1995-2009 –  Antanas Subačius, 2009-2012 – Romualdas Zdaniauskis.  

Dabar draugijoje yra 104 nariai. Kaimo gyventojai 39,  miesto gyventojai 65. Registruotus ūkius turi 53. Draugijos nariai laiko 2644  bičių šeimas. 1972 m. draugijoje buvo 40 narių, 1990 – 60. 

Draugijos ištakos prasidėjo nuo 1972 m. vasario 18 d., kai prie Tauragės sodų bendrijos „Švyturys“ susikūrė bitininkų poskyris ir jam pradėjo vadovauti Lambertas Mažrinas. 2009 08 16 S. Žemgulio sodyboje ir bityne (Bitėnų km., Pagėgių savivaldybė) draugija švenčia jau XVII šventę.  I-VI šventės įvyko 1993-1998 m. sodų bendrijoje „Švyturys“. VII šventės įvyko 1999 09 18 Gaurės mokykloje (R. Zdaniauskis), VIII – 2000 09 23 Tarailių mokykloje (B. Juškys), IX – 2001 09 08 Žygaičiuose  (H. Beitas, L. Anglickas), X – 2002 09 18 Z. Radvilos sodyboje, XI – 2003 08 24 B. Jancevičienės sodyboje ir bityne, XII – 2004 08 22 O. Mačiulienės sodyboje, XIII – 2005 08 14 Pagramančio kultūros namuose (A. Zameckas), XIV – 2006 08 20 V. Domiko sodyboje ir bityne, XV – 2007 08 26 V. Januševičiaus kaimo sodyboje, XVI – 2008 08 17 Z. Šiaulienės sodyboje. 

Tauragės bitininkų draugija aktyviai dalyvauja ir respublikinėse bitininkų šventėse, ypač po XXII šventės, kuri įvyko 1998 m. Tauragėje lakštingalų slėnyje. jaunųjų bitininkų būreliai yra Batakių vidurinėje mokykloje (vadovas Viktoras Petraitis), Gaurės vidurinėje mokykloje (vadovas Viktoras Šaulys), Tarailių pagrindinėje mokykloje (vadovas Bronislovas Juškys), Žygaičių vidurinėje mokykloje (vadovas Romualdas Zdaniauskis).

Ekologiškus bitynus turi Bronė Jancevičienė 60 bičių šeimų), Bronislovas Juškis (45 bičių šeimos), Zosė Šiaulienė (26 bičių šeimos).

Draugijos nariai aktyviai dalyvavo seminaruose B. Juškio, A. Baškio, A. Jaciko sodybose, Veterinarijos salėje. Seminarus vedė J. Balžekas, J. Jankauskas, S. Ūselis, P. Karosas, R. Zdaniauskis, Ž. Šolys, V. Salinka, B. Juškys, J. Vaitkus, ir kt. Draugijos nariai J. Vaitkus, R. Zdaniauskis, B. Juškys, Z. Radvila dažnai vykdavo į ekskursijas užsienį. Grįžę per šventes arba seminarus pasidalindavo gautomis žiniomis. J. Vaitkus, L. Anglickas, J. Gailius ir kt. rašė straipsnius į rajoninio laikraščio „Tauragiškių balsas“ „Bitininko skiltį“, „Bitutę ratuotą“, „Avilį“ , Žurnalą „Lietuvos bitininkas“.

Romualdas Zdaniauskis lydo vašką, daro plokšteles, kulia bičių duoną, superka pikį ir bičių duoną. Adresas: J. T. Vaižganto 77, Tauragė. Tel. 844661441, 868512100.