ŠILALĖS BITININKŲ DRAUGIJA „VAŠKAS“

KĘSTUTIS AČAS
ŠILALĖS BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS


KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 


APIE DRAUGIJĄ

 

Šilalės bitininkų draugija „Vaškas“ įsteigta 1985 m.
Draugijos pirmininkas Kęstutis Ačas (gimęs 1977 m.). 2010 m. Aleksandro Stulginskio universitete įgijo ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnį, o 2014 m. Kauno technologijos universitete – viešojo administravimo magistro laipsnį. Šiuo metu dirba Šilalės rajono savivaldybės mero patarėju. Draugijai vadovauja nuo 2012 m.
Nuo 1985 m. iki 1993 m. draugijai vadovavo Stasys Narkevičius, nuo 1993 m. iki 2012 m. – Jonas Rabačius.
Valdyba: Kęstutis Ačas (pirmininkas), Vytautas Bambalas, Jonas Rabačius, Stasys Bugenis, Teresė Vaičiulienė.
Draugijoje yra 50 narių, kurie laiko 1050 bičių šeimų.
Draugija organizuoja išvykas, šventes, posėdžius – pasitarimus, kasmet sveikina draugijos jubiliatus, atstovauja ir gina draugijos narių interesus.
2012 m. pagaminta ir pašventinta Šilalės bitininkų draugijos „Vaškas“vėliava.
2014 m. spalio mėn. Šilalės bitininkų draugijos „Vaškas“ nariai lankėsi Kauno rajone pas visiems gerai žinomą bitininką A. Amšiejų.
Siekiant jaunimą sudominti bitininkyste, nuo 2016 m. vasario 1 d. Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykloje pradėta vykdyti NVŠ programa „Jaunieji bitininkų draugai“ (mokytoja Kristina Ačė). Šios programos metu mokiniai supažindinami su bitininkavimo ypatumais, inventoriumi, bičių nauda žmogui bei gamtai, ir kt. bitininkams aktualiais klausimais.