PLUNGĖS BITININKŲ DRAUGIJA „SPIEČIUS“

DONATAS ABRUTIS
PLUNGĖS BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS


KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 
  • Adresas: Visvainių k., Platelių sen., LT – 90423, Plungės r. sav.
  • Tel.: 8 612 69114
  • El. paštas: d.abrutis@gmail.com


APIE DRAUGIJĄ

 

Plungės bitininkų draugija “Spiečius“ įsteigta 1991 m., įregistruota 1994 08 23. Iki 1994 m. Plungės bitininkai priklausė Lietuvos sodininkų ir gėlininkų draugijai. Šiuo metu draugija vienija Plungės rajono savivaldybės ir Rietavo savivaldybės bitininkus. 

2011 m. draugijos valdybos pirmininku išrinktas Donatas Abrutis (gim. 1959-02-22), inžinierius – mechanikas, 1982 m. baigęs Lietuvos Žemės ūkio akademijos mechanizacijos fakultetą. 

Draugijos valdybos pirmininkais yra dirbę: Algirdas Gaučius, Vida Budreckytė ir Antanas Bendžius.
Bitininkų draugija padeda bitininkams įsigyti vaistų bitėms gydyti, konsultuoja bitininkus apie teikiamą paramą bitininkystei, organizuoja išvykas ir kt. 

Nuo 2002 m. kiekvienais metais rengiamos draugijos šventės. Jų metu priimami nauji nariai, kurie duoda priesaiką prie pašventintos draugijos vėliavos. 

Šiuo metu draugijoje yra 110 narių. Jie laiko daugiau 1500 bičių šeimų. Aktyviausi bičiuliai: Danutė Skersienė, Antanas Mineika, Petras Milius, Vidmantas Striaukas, Janina Skersienė, Vaclovas Margevičius, Domas Urbonas, Genutė Asauskienė, Ričardas Gaudiešius ir kiti.