PANEVĖŽIO BITININKŲ DRAUGIJA


GRĮŽTI Į DRAUGIJŲ SĄRAŠĄ

VAIDAS ARBUTAVIČIUS
PANEVĖŽIO BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

APIE DRAUGIJĄ

Panevėžio bitininkų draugija įsteigta 1991-03-11. Steigiamojo susirinkimo metu patvirtinti draugijos įstatai. Tuo metu draugijai pradėjo vadovauti Jonas Minkevičius. Nuo 1996 iki 2002 m. jos pirmininku buvo renkamas Jonas Dailidėnas. Nuo 2002 iki 2019 m. draugijos pirmininku  buvo Alfonsas Rutkauskas. 2019 m. pabaigoje draugijos pirmininku išrinktas Vaidas Arbutavičius, pirmininkauja iki šiol.

Nuo susikūrimo narių skaičius keitėsi. Tai augo, tai mažėjo. 2002 m. draugijoje buvo 14 narių, 2003 m. – 22, 2005 m. – 40, 2007 m. – 100, 2015 m. – jau 130. Dabar draugijoje yra per 160 narių, kurie laiko apie 9000-10000 bičių šeimų. Kasmet į draugiją prisijungia vis jaunesnių narių, todėl pokyčiai nesustoja…

Nors per daugybę metų draugijos ir valdybos sudėtis keitėsi, bet veiklos kryptis išliko. Pagrindinis dėmesys skiriamas pažangiai bitininkystei, skatinimui ekologinės bitininkystės, gausinimui ir realizavimui bičių produktų, propagavimui bičių produktus naudoti kaip maisto papildus ir vaistus. Draugijos nariai teikia bičių produktus apiterapeutams siekdami populiarinti jų kaip vaistų naudojimą. Taip pat draugija skatina narius gražiai tvarkyti sodybas, jų aplinką, auginti medingus ir dekoratyvinius augalus, organizuoja apžiūras, konkursus, bitininkų šventes, seminarus, skleidžia mokslo pasiekimus, geriausiai dirbančių ir geriausių rezultatų pasiekusių bitininkų patyrimą. Skatina narių bendradarbiavimą ir švenčių metu kultūringą laisvalaikio praleidimą.
Draugijos nariai dalyvauja ES paramos priemonėse, organizuoja mokomąsias keliones, lanko paskaitas apie bitininkystės naujovių pritaikymą praktikoje.
Draugijos nariai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, kur gauna labai daug naudingos informacijos apie bitininkystę, pritaikymą bitynuose.

Draugijos veiklos aukšti vertinimai dažnai suskamba įvairiuose Lietuvos bitininkų šventės metu organizuojamuose konkursuose, varžybose. Dažnai Panevėžio bitininkų draugija laimi prizines vietas.

Informacija apie draugijos veiklą pateikiama Panevėžio laikraštyje „Sekundė“, Panevėžio apskrities laikraštyje „Panevėžio rytas“. Straipsniuose pateikiama informacija apie draugijos narius, propaguojančius bitininkystę ir bičių produktų panaudojimą. Panevėžio televizijoje buvo reportažų apie draugijos veiklą, kurių metu buvo kalbinami bičiuliai Jonas Starkevičius, Aleksandras Kavaliauskas, Dainius Neniškis ir Albertas Janionis, Vaidas Arbutavičius, Vitalujus Karoblis ir kiti.

Kasmet Panevėžio bitininkų draugija dalyvauja miesto šventėje-gimtadienyje, kurio metu prekiauja bičių produktais, žygiuoja šventinėje eisenoje, taip populiarindami bitininkystę mieste.

Kviečiame prisijungti prie Panevėžio bitininkų draugijos dar joje nesančius Panevėžio krašto bitininkus. Būdami kartu ne tik plėsime žinias apie bitininkystę, bet ir įdomiai pabendrausime ir praleisime laiką.