PANEVĖŽIO BITININKŲ DRAUGIJA

VAIDAS ARBUTAVIČIUS
PANEVĖŽIO BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS


KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 


APIE DRAUGIJĄ

     Panevėžio bitininkų draugija įsteigta 1991-03-11. Steigiamojo susirinkimo metu patvirtinti draugijos įstatai. Tuo metu draugijai pradėjo vadovauti Jonas Minkevičius. Nuo 1996 m. iki 2002 m. jos pirmininku buvo renkamas Jonas Dailidėnas. Nuo 2002 m. iki 2019 m. draugijos pirmininku  išrinktas Alfonsas Rutkauskas. 2019 m. pabaigoje draugijos pirmininku išrinktas Vaidas Arbutavičius. 

     2002 metais draugijoje buvo 14 narių, 2003 m. – 22 nariai, 2005 m. – 40 narių, 2007 m. – buvo 100 narių 2015 m. – jau buvo 130 narių draugojoje. Dabar draugijoje yra virš 180 narių, kurie laiko apie 8500 bičių šeimų. Kasmet į draugiją prisijungia vis jaunesnių narių, todėl pokyčiai nesustoja…

Nors per eilę metų draugijos ir draugijos valdybos sudėtis keitėsi, bet veiklos kryptis išliko. Pagrindinis dėmesys skiriamas pažangiai bitininkystei, skatinimui ekologinės bitininkystės, gausinimui ir realizavimui bičių produktų, propagavimui bičių produktus naudoti kaip maisto papildus ir vaistus. Draugijos nariai teikia bičių produktus apiterapiautams siekiant populiarinti jų kaip vaistų panaudojimą. Taip pat draugija skatina narius gražiai tvarkyti sodybas, jų aplinką, auginti medingus ir dekoratyvinius augalus, organizuoja apžiūras, konkursus, bitininkų šventes, seminarus, skleidžia mokslo pasiekimus, geriausiai dirbančių ir geriausių rezultatų pasiekusių bitininkų patyrimą. Skatina narių bendradarbiavimą ir švenčių metu kultūringą laisvalaikio praleidimą.
2005.04.29 pakeitus įstatus draugija įgijo paramos gavėjo statusą.
     Paskutiniais metais draugijos nariai dalyvavo ES paramos priemonėse „Avilių gabenimo įrangos įsigijimas”, „Bičių šeimų atnaujinimas” ir „Varozės kontrolė”. Priemonėje “Varozės kontrolė” kiekvienais metais gydoma nuo 4200 iki 5100 bičių šeimų Panevėžio mieste ir rajone.
2009-05-23 draugija suorganizavo mokamąją kelionę į Latviją pas bitininką Mizį, kurios metu buvo pravesta paskaita apie bitininkystės naujovių pritaikymą praktikoje. Kelionėje dalyvavo 35 draugijos nariai. Apie tai yra paruošta filmuota medžiaga, kuri pateikta kitiems draugijos nariams.
     2010 metais sausio mėnesį dalis draugijos narių dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Versline bitininkystė”, kur gavo labai daug naudingos informacijos apie bitininkystę, pritaikant savo bitynuose.
     2011 metais 36 draugijos nariai dalyvavo kelionėje į Vilnių, kur susitiko su Vilniaus bitininkų susivienijimo bitininkais ir UAB “Bičių korys” darbuotojais. Kelionės metu pirmiausia buvome priimti Vilniaus bitininkų susivienijimo patalpose „Bitinėlis“. Susivienijimo pirmininkas Kazimieras Spetyla suorganizavo paskaitą apie medingus augalus, kurios metu mūsų bitininkai aktyviai dalyvavo pateikiant jiems rupimais klausimais. Po to vykome į UAB „Bičių korys“ parduotuvę, kur bitininkai susipažino su parduotuvės ekspozicija ir galėjo įsigyti reikiamo inventoriaus. Taip pat aplankėme ir bendrovės gamybines patalpas (vaško gamyba ir parduodamo bitininkystės inventoriaus ekspozicija). Gamybinių patalpų teritorijoje toliau vyko diskusijos. Draugijos narys Aleksandras Kavaliauskas pateikė savo įdiegto inventoriaus brėžinius ir pakvietė UAB „Bičių korys“ ir Vilniaus susivienijimo atstovus aplankyti savo bityną.
     Gauti draugijos veiklos įvertinimai. LBS organizuojamos XXXI šventės metu Panevėžio bitininkų draugija Panevėžio apskrities bitininkų draugijų konkurse užėmė trečią vietą ir apdovanota LBS diplomu. Tarptautinėse profesinio meistriškumo varžybose 2008 metais užėmė 1-ą vietą, apdovanota LBS diplomu ir taure. XXXIII Lietuvos bitininkų šventėje 2009 metais tarptautinėse profesinio meistriškumo varžybose draugijos vardu atstovavo dvi komandos. Profesinio meistriškumo varžybų finale susitiko dvi Panevėžio bitininkų draugijos komandos. I – oji komanda (kapitonas – Dainius Neniškis) užėmė 1-ą vietą, II – oji komanda (kapitonas – Albertas Janionis) – 2-ą vietą. Abi komandos buvo apdovanotos LBS diplomais ir taurėmis. LBS organizuojamos XXXIII šventės metu Panevėžio bitininkų draugija bitininkų draugijų rinkimuose užėmė trečią vietą ir apdovanota LBS diplomu bei žurnalo „Lietuvos bitininkas“ metine prenumerata 7 draugijos nariams. 2010 metais LBS organizuotame bitininkystės inventoriaus konkurse draugijos nario Aleksandro Kavaliausko pateiktas medaus siurblys užėmė 2-ą vietą. 2011 m. bitininkų šventės metu Panevėžio bitininkų draugija bitininkų draugijų rinkimuose užėmė trečią vietą ir apdovanota LBS diplomu bei žurnalo „Lietuvos bitininkas“ metine prenumerata 7 draugijos nariams. 2011 metų konkurso „Pažangiausias bitynas Lietuvoje“ Panevėžio bitininkų draugijos nario Aleksandro Kavaliausko bitynas užėmė 2-ą vietą. Panevėžio rajono savivaldybės konkurse „Pažangiausias bitynas Panevėžyje 2011 metais“ Aleksandro Kavaliausko bitynas užėmė 1-ą vietą ir buvo apdovanotas specialiu prizu derliaus šventės metu. Taigi, draugijos narių ir valdybos veikla yra teigiama.
     Informacija apie draugijos veiklą pateikiama Panevėžio laikraštyje “Sekundė” Panevėžio apskrities laikraštyje “Panevėžio rytas”. Straipsniuose pateikiama informacija apie draugijos nario Alberto Janionio bityną, propaguojant bitininkystę ir bičių produktų panaudojimą. Panevėžio televizijoje buvo reportažai apie draugijos veiklą, kurių metu buvo kalbinami draugijos pirmininkas, bičiuliai Jonas Starkevičius, Aleksandras Kavaliauskas, Dainius Neniškis ir Albertas Janionis. Viename iš reportažų buvo kalbinami maisto ir veterinarijos tarnybos bei rajono žemės ūkio skyriaus specialistai, kurie motyvuotai aiškino apie reikalavimus bitynams.