MARIJAMPOLĖS BITININKŲ DRAUGIJA

GEDIMINAS POVILAITIS
MARIJAMPOLĖS BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS


KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 


APIE DRAUGIJĄ

 

Marijampolės bitininkų draugija įkurta 1960 m.

Draugijos pirmininkas Gediminas Povilaitis  (gimęs 1954.07.19), baigęs Vilniaus technikos universitetą (1992), draugijai vadovauja nuo 2006 m. Draugijos valdyba: Gediminas Povilaitis  (valdybos pirmininkas), Antanas Žemaitis (pirmininko pavaduotojas organizaciniam darbui), Juozas Kučinskas (pirmininko pavaduotojas kultūriniam darbui), Rūta Žilionienė (valdybos sekretorė), Antanas Vaičiukonis, Jonas Labačiauskas, Vytas Malkėnas, Rita Keliūtė, Justinas Lekeckas.

Marijampolės bitininkų draugijos atsiradimas susijęs su Marijampolės sodininkų draugijos atsiradimu. Sodininkų draugijos įkūrėjas ir pirmasis jos pirmininkas buvo Mečislovas Kriaučiūnas. Pradžioje jis vadovavo ir bitininkams. Pradėjus steigtis kolektyviniams sodams, prie sodininkų draugijos susikūrė bitininkų sekcija, vėliau skyrius. Iki 1971. 01.16 jam vadovavo Viktoras Vargonas. Po to jam vadovauti pradėjo Algimantas Papečkys. Sodininkų draugijos sudėtyje bitininkų skyrius buvo iki 1988.12.27., tai yra tol kol buvo įsteigtas bitininkų kooperatyvas prie miškų ūkio “Sūduva”. Jam vadovavo Jonas Labačiauskas. Nuo 1993.03.28 draugijai vadovavo Algimantas Papečkys. Nuo 1996.04.11 draugija tampa savarankiška Marijampolės bitininkų draugija. Nuo 2006.02.22 jai vadovauja Gediminas Povilaitis.      

Dabar draugijoje yra 162 bitininkai. Jie laiko 2800 bičių šeimų.

Draugija organizuoja paskaitas bitininkams, draugijos narių bitynų ir sodybų konkursus, analizuoja bičių ir jų produktų pasiūlą ir paklausą ir teikia informaciją draugijos nariams, rengia  bitininkų šventes, palaiko meno saviveiklą. Respublikinėse bitininkų šventėse Lietuvos bitininkų draugijų konkurse 2006-2007 m. laimėjo trečias vietas, už gerą darbą apdovanota padėkos raštais.