KUPIŠKIO BITININKŲ DRAUGIJA


GRĮŽTI Į DRAUGIJŲ SĄRAŠĄ

RIMGAUDAS MARKELIS
KUPIŠKIO BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

APIE DRAUGIJĄ

Kupiškio bitininkų draugija įkurta 1964 m. Nuo 2022 metų jai vadovauja Rimgaudas Markelis.

Edikas Puipa vadovavo draugijai nuo 2015 m. Nuo 1986 m. iki 2015 m. draugijai vadovavo Juozas Žeimantas (gimęs 1947.07.15). Nuo 1970 m. iki 1976 m. jai vadovavo Gaudentas Šilinis, nuo 1976 m. iki 1986 m. – Pranas Balčiūnas.

Draugijos valdyba: Vytautas Strolė, Petras Marinskas , Edikas Puipa, Gaudentas Baikauskas, Rolandas Pekarskas, Birutė Bružienė, Algis Ragauskas.

Dabar draugijoje yra apie 150 bitininkų, jie laiko virš 2200 bičių šeimų.

Draugija rajono bitininkams organizuoja seminarus, bitininkų šventes, ekskursijas į bitynus Lietuvoje ir užsienyje. Jau šeši metai kaip draugija palaiko ryšius su Švedijos Kungalvės bitininkų draugijos bitininkais. Palaikomi geri ryšiai su Punsko bitininkų draugija (Lenkija) ir jos pirmininkų Petru Vitkausku. Bandoma užmegzti ryšius ir su kitų šalių bitininkais.

Kiekvienais metais organizuojamas konkursas „Geriausias rajono bitininkas“. 2012 m. konkurso nugalėtojai: Arvydas ir Valda Bajorai (1 vieta), Petras ir Valerija Marinskai, Vytautas Strolė (2 vieta), Antanas ir Marijona Jančiai (3 vieta).

Kiekvienais metais organizuojamos medaus šventės. Į šventes atvyksta rajono gyventojai, jų svečiai ir net bičiuliai iš kaimyninių rajonų.

Draugija artimai bendrauja su Lietuvos apiterapeutų asociacija. Padeda bitininkams įsigyti bitėms gydyti skirtus kompensuojamus vaistus, organizuoja vaško keitimą į dirbtinius korius, pikio, bičių duonos pardavimą.

2012 m. rugpjūčio 3-5 dienomis Kupiškyje, nuostabiame gamtos kampelyje, kuris pavadintas Uošvės liežuvis, įvyko 36-toji Lietuvos bitininkų šventė „Bičiulių Lietuva – Kupiškiui“. Manoma, kad joje galėjo dalyvauti apie 8000 žmonių. Pirmą kartą bitininkystės istorijoje tokioje šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji labai nuoširdžiai ir maloniai bendravo su šventės dalyviais.

Taip pat šventėje dalyvavo Panevėžio vyskupijos vyskupas Jonas Kauneckas. Jis pašventino koplytstulpį, kuris buvo skirtas įamžinti 36-tosios Lietuvos bitininkų šventės vietą. Prisiminimui apie dalyvavimą 36-tojoje Lietuvos bitininkų šventėje bitininkų draugijos sodino medelius.

Kiekviena bitininkų draugija šventę papuošė savo miesto floristiniu herbu. Šios šventės proga Kupiškio bitininkų draugija miesto parke pasodino ąžuoliuką ir prisiminimui prie jo įsiamžino.

2012 m. rugsėjo 14 d. 30 rajono bitininkų apsilankė prezidentūroje ir Lietuvos Respublikos prezidentei nuvežė dovaną tris naujutėlius avilius, kuriuose pavasarį numatė apgyvendinti bičių šeimas ir jas prižiūrėti. Po apsilankymo prezidentūroje bitininkai susipažino su Gedimino pilimi ir Vilniaus senamiesčiu. Kupiškio bitininkų apsilankymas prezidentūroje ir susipažinimas su istorinėmis Vilniaus įžymybėmis išliks ilgai prisiminimuose.

Draugijoje labai daug bičiulių, kurie savo nuoširdžiu darbu pagyvina rajono bitininkų draugijos veiklą. Visa tai labai išryškėjo pasirengiant 36-tajai Lietuvos bitininkų šventei ir ją pravedant. Už tai Kupiškio bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Žeimantas išreiškė padėką valdybos nariams: Vytautui Strolei, Petrui Marinskui, Rolandui Pekarskui, Gaudentui Baikauskui, Ėdikui Puipai, Birutei Bružienei, Algiui Ragauskui ir finansininkei Daliai Sakalienei. Šventės metu aktyviausi rajono bitininkai buvo apdovanoti padėkomis ir asmeninėmis dovanomis.