KLAIPĖDOS KRAŠTO BITININKŲ BENDRUOMENĖ „MIDUTIS“

VAIDA RAČKAUSKIENĖ
KLAIPĖDOS KRAŠTO BITININKŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKĖ


KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 


APIE DRAUGIJĄ

 

Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „MIDUTIS“ įsteigta 2006 m. lapkričio mėn. 10 d. Bendruomenei pradėjo vadovauti Gentautas Grigaitis ir jai vadovavo iki 2012.12.09.
Nuo 2012.12.09 iki 2018-11-11 bendruomenei vadovavo Arūnas Neverdauskas (gimęs 1964.03.31), baigęs Lietuvos Žemės Ūkio Akademiją 1987 m.
Nuo 2018-11-11 bendruomenei vadovauja Vaida Račkauskienė

Bendruomenės Valdyba:

  1. Vaida Račkauskienė (valdybosirmininkė), tel. 8 676 93 907, el. p. vaida.lengvinaite@gmail.com
  2. Kęstutis Dvarionas (valdybos narys) ,tel. 8 618 60 800, el. p. kestasdvarionas@gmail.com
  3. Nikolaj Gorčiakov ( valdybos narys),tel. 8 684 15 700 el .p. nikolaj.gorciakov@gmail.com
  4. Kazimieras Kudriavcevas (valdybos narys) , tel. 8 678 27 362, el. p. martynas635@gmail.com
  5. Vilma Grekštienė
  6. Jonas Steponas
  7. Edvardas Mockus
  8. Reda Petravičienė
  9. Dangira Sudeikienė
  10. Jonas Valinčius 

Bendruomenės revizorius Rimantas Mušauskas tel. 8 698 36 353 , el.p. rimantas@konvesta.lt

Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenėje „MIDUTIS“ buvo :
2007 m. 27 nariai
2009 m. 45 nariai
2012 m. 52 nariai
2015 m. 78 nariai
Jie laiko apie 2390 bičių šeimų.
Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja ES paramos priemonėse „Varozės kontrolė“, „Bičių šeimų atnaujinimas“ Avilių gabenimo įrangos įsigijimas“
2010 m. daugelis bendruomenės narių dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Verslinė bitininkystė”.
2013 m. liepos mėn. Girininkuose (Klaipėdos r.) suorganizavo I vasaros šventę seminarą. Dalyvavo bičiuliai ir iš Kretingos bitininkų draugijos. Su naujovėmis bitininkystėje supažindino UAB „Bičių Austėja“ vadovas Sigitas Uselis ir UAB „Skuomeda“ vadovas Valis Jonkus
2014 m. Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenė „MIDUTIS“kartu su Lietuvos bitininkų sąjunga surengė Priekulėje XXXVIII Lietuvos bitininkų šventę. Bendruomenė buvo pasikvietusi svečių-bitininkų iš Ukrainos.
2015 m. surengėme I konferenciją bitininkystės klausimais Drevernoje. Į konferenciją atvyko atstovai iš 12 Lietuvos bitininkų draugijų, Punsko bitininkai, Ukarianiečiai Bičiuliai.
Bendruomenė nuo 2013 m. kasmet išleidžia metinį kalendorių.
Kiekvienais metais lapkričio mėnesio pabaigoje organizuojamos vakaronės.
Bendruomenės nariai aktyviai vyksta į mokomąsias išvykas į užsienį:
2014 m. aplankėme pietų Lenkijos ir Slovakijos bitynus.
2016 m. balandžio mėn. 11-15 dienomis keltu vyksime aplankyti Vokietijos, Danijos, Švedijos bitynus.
Vykdome kasmetinę labdaringą veiklą remiant medumi vaikų globos ir senelių namus.