JONAVOS BITININKŲ DRAUGIJA

JUOZAS RIMKUS
JONAVOS BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS


KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 


APIE DRAUGIJĄ

 

Draugija įsteigta 1990.03.15.

Pirmininkas Juozas Rimkus (gimęs 1950 02 23), baigęs Lietuvos žemės ūkio universitetą (1978 m.), pradėjo vadovauti draugijai nuo 1990 03 15 d. Draugijos valdyba: Juozas Rimkus (pirmininkas) Linas Tatarūnas (pirmininko pavaduotojas), Vadimas Narulinas, Jonas Aidietis (valdybos nariai).

Dabar draugijoje yra 34 nariai. Jie laiko 440 bičių šeimų. Draugija organizuoja bitininkų švietimą per paskaitas bei seminarus.

facebook: Jonavos Bitininkų Draugija