IGNALINOS BITININKŲ DRAUGIJA „AUSTĖJA“


GRĮŽTI Į DRAUGIJŲ SĄRAŠĄ

VYTAUTAS GIMŽAUSKAS
IGNALINOS BITININKŲ DRAUGIJOS PIRMININKAS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

APIE DRAUGIJĄ

Nuo 1996 m. draugija vadinama Ignalinos bitininkų draugija “Austėja”, anksčiau ji vadinosi Ignalinos agropramoninis bitininkų susivienijimas.

Pirmininkas – Vytautas Gimžauskas (gimęs 1962.02.06), baigęs 1990 m. Leningrado (dabar Perburgo) kinotechninumą, pradėjo vadovauti draugijai 2002 m. Draugiją įsteigus jos vadovu buvo išrinktas Pranas Putrimas, vėliau (iki 2002 m.) Valdemaras Ašmega. Dabartinės bitininkų draugijos valdybos nariai: Vytautas Gimžauskas (pirmininkas), Stanislavas Čirikas, Albinas Televičius, Valdemaras Ašmega, Antanas Šimkūnas.

Dabar draugijoje yra 56 nariai. Per eilę metų jų skaičius labai svyravo (nuo 20 iki 100). Draugijos nariai laiko 1836 bičių šeimas.

Ignalinos rajone vyko bitininkų šventės: dešimtoji 1986 m., vienuoliktoji 1988 m., penkioliktoji 1991 m., dvidešimt pirmoji 1997 m. Kasmet draugija talkina organizuojant “Medkopio” šventę Senovės bitininkystės muziejuje Stripeikiuose.