Sulaukę bitininkų užklausų, iki kurios datos turi būti patirtos išlaidos, kurioms skirta bitininkystės sektoriaus parama, kreipėmės šiuo klausimu į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA).

Dalinamės iš NMA gautu išaiškinimu:

„Vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – BPS taisyklės), paramos gavėjas po paramos paraiškos pateikimo pradeda įgyvendinti priemonę ir NMA teikia mokėjimo prašymą, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Patvirtinti paramos gavėjais bitininkai mokėjimo prašymus ir visus privalomus dokumentus pagal bitininkystės priemones „Švietimas, mokymas, techninė parama” ir „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai” turi pateikti iki š. m. rugsėjo 1 d. , o pagal kitas bitininkystės priemones („Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“, „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“, „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“) iki rugpjūčio 15 d. 

Numatytos išlaidos, kurioms skirta parama, turi būti patirtos nuo paramos paraiškos užregistravimo NMA dienos iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

Taip pat informuojame, kad paramos gavėjas, pavėlavęs pateikti mokėjimo prašymą dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga), gali jį pateikti iki einamųjų metų rugpjūčio 29 d. (pagal 1 ir 5 priemonę iki rugsėjo 15 d.), kartu su prašymu pridėdamas ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. NMA, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama (t. y. kad pareiškėjas dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga) negalėjo pateikti mokėjimo prašymo iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.) (pagal 1 ir 5 priemonę iki rugsėjo 1 d.), priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateikto mokėjimo prašymo priėmimo. Mokėjimo prašymai, pateikti po rugpjūčio 29 d. (pagal 1 ir 5 priemonę po rugsėjo 15 d.), nepriimami.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad pailgintas terminas yra nustatytas mokėjimo prašymams pateikti, bet ne išlaidoms patirti.“

LBS inf.