2024 m. birželio 13 d. įvyko nuotolinis Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) valdybos posėdis. Jo metu 46-osios Lietuvos bitininkų šventės organizatorė Nijolė Radavičienė pasidalino informacija, kas nuveikta ruošiantis renginiui, aptarta būsimos šventės programa, kurią galima rasti žurnalo „Lietuvos bitininkas“ Nr. 2, LBS svetainėje. Nuspręsta pakviesti Sigitą Vasiliauską skaityti pranešimą LBS organizuojamoje konferencijoje, kuri vyks šventės metu.

Patvirtinta žurnalo „Lietuvos bitininkas“ redakcinė kolegija. Jos nariai: Juozas Olekas, Sigitas Uselis, Gedeminas Kašėta, Vaida Račkausienė, Vaidas Arbutavičius.

LBS prezidentas Juozas Olekas pasiūlė dar kartą aptarti bičių žūčių ir purškimų klausimą. Svarstyta, kodėl neveikia esama tvarka ir bitininkai nesikreipia į institucijas, kai randa žuvusias bites prie purškiamų laukų. Valdybos narė N. Radavičienė pasidalino esama patirtimi, kad, pavyzdžiui, kai kurių teritorinių VMVT skyrių specialistai liepia patiems bitininkams vežti žuvusias bites į laboratoriją. Valdybos narių nuomone, teisiškai patys VMVT specialistai privalo imti bičių mėginį, bitininkai neturi patirti išlaidų.

Nuspręsta dar kartą tartis dėl susitikimo su VMVT ir aptarti šį klausimą, kaip turėtų elgtis bitininkai radę žuvusias bites, kaip turėtų būti atliekami tyrimai, ką daryti jas radus po darbo valandų, savaitgalį.

Valdybos narys Vytautas Gimžauskas išsakė nuomonę, kad reikėtų tartis su ūkininkais, jog šie nepurkštų laukų dienos metu, jei šalia yra žydinčių augalų. Bitininkystės vystymo komisijai pavesta dar kartą peržiūrėti, ką būtų galima koreguoti Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

Valdybos narė Birutė Budreckienė pasidalino kai kurių draugijų pirmininkų nusiskundimais, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai pagal paramos priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ vieniems draugijų pirmininkams leido konsultuoti savo draugijos narius bičių ligų gydymo klausimais, kitiems – ne. Nuspręsta kreiptis dar kartą į NMA dėl išaiškinimo. Po valdybos posėdžio kreiptasi į NMA dėl šios problemos. NMA atsiprašė dėl šio nesusipratimo ir patikino, kad kitais metais visiems draugijų pirmininkams bus leidžiama konsultuoti savo draugijos narius bičių ligų gydymo klausimais, tačiau šiemet jau nieko pakeisti, deja, nebegalima.

Taip pat B. Budreckienė pasidalino nusiskundimais, kad kai kurie bitininkai, pateikę paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano sektorines intervencines priemones, nesulaukė atsakymų iš NMA. Po valdybos posėdžio kreiptasi į NMA dėl šios problemos. NMA patikino, kad visi pranešimai dėl paramos skyrimo jau tikrai išsiųsti. Atsakymo negavę bitininkai turėtų teirautis el. p. info@nma.lt arba tel. +370 (5) 252 6999. Taip pat svarbu, kad patys bitininkai periodiškai pasitikrintų savo el. pašto dėžutes.

LBS inf.