Šiandien, birželio 16 d., mus pasiekė skaudi žinia – eidamas aštuoniasdešimt šeštuosius metus mirė buvęs ilgametis Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems, bendražygiams, kolegoms.

Atsisveikinimas vyks laidojimo namų „Nutrūkusi styga“ (Ąžuolyno g. 10, Vilnius) 4 salėje 17 d. nuo 17 iki 21 val., 18 d. nuo 9 iki 13 val. Laidotuvės – Pažėrų kapinėse. Artimieji prašo velionį pagerbti vienu baltos rožės žiedu.
 

Algirdas Skirkevičius gimė 1939 m. sausio 14 d. Marijampolės r., Sangrūdos k. 1962 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1962–64 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijos bityno vedėju. 1965–2003 m. dirbo Ekologijos institute (iki 1989 m. – Zoologijos ir parazitologijos institutas), 1975–2003 m. – Chemorecepcijos laboratorijos vadovu, 1990–97 m. – instituto direktoriaus pavaduotoju, 1997–2003 m. – Ekologinės fiziologijos ir etologijos skyriaus vedėju; vyresnysis mokslinis bendradarbis; profesorius (1988). 1993–2010 m. dėstė Lietuvos edukologijos universitete (iki 2011 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas). 1991–99 m. – Lietuvos mokslo tarybos narys, 1992–99 m. – Prioritetų ir finansavimo nuolatinės komisijos pirmininkas. 1993–96 m. – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos pirmininko pavaduotojas ir Lietuvos Respublikos mokslo premijų komiteto narys. Vienas iš Lietuvos bitininkų sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės narių (1988). 1995–2002 m. buvo Lietuvos entomologų draugijos, 2006–21 m. Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentu.

Mokslinio darbo sritis – gyvūnų feromoninė komunikacija. Skaitė mokslinius pranešimus kongresuose, konferencijose Vokietijoje, Japonijoje, Vengrijoje, Lenkijoje. Stažavosi Vokietijoje.

Daugybės mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių, monografijų, knygų autorius.