Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praneša, kad Lietuvos bitininkams, šių metų sausio mėnesį teikusiems paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) sektorines intervencines priemones, jau pradėti mokėti avansai.

Pagal SP sektorines intervencines priemones bitininkystės sektoriuje 2024 metais parama skirta 582 pareiškėjams. Daugiausia paraiškų (540) patvirtinta pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“.

Šiuo metu pareiškėjams siunčiami jau paskutiniai pranešimai dėl paramos skyrimo. Paramos gavėjas, gavęs pranešimą apie paramos skyrimą ir įsigijęs numatytas investicijas (įgyvendinęs numatytą veiklą), gali teikti mokėjimo prašymą. NMA jau pradėjo gauti bitininkų mokėjimo prašymus ir mokėti pirmuosius avanso mokėjimus.

Primintina, jog paramos gavėjas pagal vieną paraišką gali pateikti vieną mokėjimo prašymą, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas, arba avanso mokėjimo prašymą ir vieną mokėjimo prašymą, kai taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos. Pastarasis būdas gali būti taikomas viešiesiems juridiniams asmenims bei mokslo ir studijų institucijoms, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

Naudinga informacija:

NMA inf.