Kaip ir kasmet, bitininkai kviečiami dalyvauti tarptautinio bičių tyrėjų tinklo COLOSS apklausoje. Tai yra mokslinis tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti bičių šeimų žuvimo priežastis. Šiuo metu į tyrimą yra įsitraukusios daugiau kaip 40 šalių, tarp kurių ketvirtus metus iš eilės yra ir Lietuva. Kiekviena dalyvaujanti šalis kasmet atlieka bitininkų apklausas, siekdama surinkti informaciją iš nacionaliniu mastu reprezentatyvaus bitininkų skaičiaus. Tai leidžia palyginti bičių šeimų netekčių rodiklius šalies viduje tarp regionų bei tarp skirtingų šalių ir naudoti surinktus tarptautinius duomenis, siekiant geriau suprasti bičių šeimoms kylančias rizikas.

Nuorodą į anketą rasite čia: https://www.bee-survey.com/index.php/425171?lang=lt

Užpildę nepamirškite paspausti PATEIKTI.

Anketą galima pildyti iki 2024 m. birželio 1 d.