LIETUVOS APITERAPEUTŲ ASOCIACIJOS (LAA) PAKARTOTINIO VISUOTINIO SUSIRINKIMO – KONFERENCIJOS, SKIRTOS PAMINĖTI PASAULINĘ APITERAPIJOS DIENĄ,

KVIETIMAS – PROGRAMA

2024 m. balandžio 5 d.

Vieta: Lietuvos medicinos biblioteka, Kaštonų g. 7, Vilnius.
14.30-15.00 Dalyvių registracija
15.00-15.15 Konferencijos atidarymas ( Povilas Rimkus, LAA prezidentas)

Svečių sveikinimai (Juozas Olekas, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja prof. Daiva Mockevičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos vyresnioji patarėja Asta Kandratavičienė)

15.15-15.30 Informacija apie LAA nuveiktą darbą 2023 m. (Povilas Rimkus, LAA prezidentas)
15.30-15.45 Lietuvos bitininkų sveikatos tyrimai (Petras Sladkevičius VU Medicinos fakulteto Medicinos programos II kurso studentas; darbo vadovė VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros doc. Marija Jakubauskienė)

15.45-16.00 Medaus juslinė analizė ir medaus rūšių klasifikacija (Rasa Nabažaitė, sertifikuota medaus juslinės analizės ekspertė)

16.00-16.15 Tradicinės, papildomos ir integruotos sveikatos priežiūros (TCIH) naujienos (Greta Kasputė, Fizinių ir technologinių mokslų instituto doktorantė)

16.15-16.30 Medicininė bitininkystė bitininkams (Doc. Dr. Anželika Dautartė, VDU Miškų ir ekologijos fakulteto dėstytoja)

16.30-16.45 Avilio terapija. Gydomasis garsas (Jurgita Grigaitė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto reabilitacijos katedros studentė)

16.45-17.00 Kavos pertrauka

17.00-17.10 Finansinė ataskaita už 2023 metus (Povilas Rimkus, LAA prezidentas)

17.10-17.15 Revizijos komisijos ataskaita (Kazimieras Spetyla, revizijos komisijos pirmininkas)

17.15-18.00 Naujų LAA nario mokesčių svarstymas ir priėmimas (Povilas Rimkus LAA prezidentas)

18.00-18.30 Einamieji reikalai

Prašome iki balandžio 1 d. pranešti apie dalyvavimą el. p. pov.rimkus@gmail.com arba tel. +370 698 1230.

Lietuvos apiterapeutų asociacijos prezidentas Povilas Rimkus