2024 m. sausio 22 d. LBS valdybos narys Vaidas Arbutavičius pateikė užklausą NMA, ar gali draugijos pirmininkas, kuris atitinka keliamus reikalavimus, konsultuoti draugijos narius bičių ligų konsultavimo klausimais.

Sausio 25 d. gautas NMA atsakymas: „Atsakydami į Jūsų trečiąjį klausimą, norėtume informuoti, kad BPS taisyklėse priemonės Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija” 3 veiklos  „Bičių ligų prevencija”  nuostatuose nėra apribojimo konsultantams bičių ligų gydymo klausimais teikti paslaugas giminystės, artimais ryšiais ar darbo santykiais susijusiems asmenims arba juridiniam asmeniui atstovaujančiam pareiškėjui (paramos gavėjui) / fiziniam asmeniui. Taigi, draugijos pirmininkas, kuris atitinka keliamus reikalavimus, gali konsultuoti draugijos narius bičių ligų konsultavimo klausimais“.

LBS inf.2