2024 m. vasario 27 d. įvyko nuotolinis Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) valdybos posėdis. Kiekviena Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) veiklos komisija pristatė numatomų darbų 2024 m. planus. Bitininkystės vystymo komisija, pasak jos pirmininko Vytauto Gimžausko, teiks naujus siūlymus dėl paramos bitininkystės sektoriui taisyklių. Taip pat aktuali medaus realizavimo problema. Šios komisijos narys Remigijus Šemeklis lieka atsakingas už veislininkystės sritį, pasiūlymai dėl veislinių bitynų taisyklių projekto buvo išsiųsti raštu Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM). LBS prezidento Juozo Oleko teikimu komisija turėtų pasidomėti medaus kokybės klausimu, koks galėtų būti kokybės matas, kokių būtų siūloma pokyčių.

Viešųjų ryšių komisija užsiims mokslinės konferencijos Lietuvos bitininkų šventės metu organizavimu, internetinės svetainės kuravimu, Facebooko puslapio administravimu. Taip pat siūloma visiems valdybos nariams aktyviai dalyvauti apiterapeutų organizacijos veikloje. J. Oleko siūlymu turėtų būti skiriama daugiau dėmesio bitininkų mokymams, darbui su jaunimu, informacijos apie bičių produktų vartojimą sklaidai. Galima pasinaudoti ES teikiama parama.

Organizacinių reikalų komisijai J. Oleko siūlymu reikėtų peržiūrėti paramos bitininkystės sektoriui taisykles ir teikti pasiūlymus, kad bitininkams būtų galima suorganizuoti mokomąsias keliones autobusu į kitas šalis. Šios komisijos narė N. Radavičienė organizuoja Lietuvos bitininkų šventę Jurbarke. Komisija ir toliau teiks konsultacijas draugijoms varozės kontrolės klausimais.

Bendru sutarimu į darbo planą įrašytas 14 punktas, kad Organizacinių reikalų komisija (atsakinga Birutė Budreckienė) renka LBS narių metinį mokestį, duomenis apie LBS narių skaičių.

Vaida Račkauskienė pateikė LBS svetainės apžvalgą, pasiūlė, ką būtų galima pakoreguoti. Viešųjų ryšių komisijos pirmininkės nuomone, reikia paraginti draugijas atnaujinti savo informaciją, pateikiamą svetainėje. Taip pat siūloma reikiamą informaciją siųsti laiškais tiesiai draugijų pirmininkams. Komisijos nario Vaido Arbutavičiaus siūlymu būtų galima LBS tinklalapyje publikuoti ir reklamą.

Valdybos pirmininkas Gedeminas Kašėta pristatė, kaip pasiruošta LBS visuotiniam susirinkimui, kuris vyks kovo 23 d. Akademijoje, Kėdainių r. Pasibaigus susirinkimui vyks mokslinė-praktinė konferencija bitininkystės klausimais. Po konferencijos turėtų būti išrašomi pažymėjimai mokymų dalyviams.

LBS prezidentas J. Olekas pristatė kelionę į Belgradą, kur vyko naujai steigiamos Europos bitininkų asociacijos susirinkimas. Pagrindinės aptartos renginyje problemos: medaus realizavimo, medaus importo į Europą iš Trečiųjų šalių, galimybės bitininkams gauti papildomų pajamų iš bitininkystės, t. y. iš augalų apdulkinimo. Kol kas nėra išrinktas šios asociacijos vadovas. Balsuota, ar LBS turėtų stoti į Europos bitininkų asociaciją. Valdyba dauguma balsų pritarė LBS stojimui į Europos bitininkų asociaciją. Nuspręsta šį klausimą teikti svarstyti ir balsuoti dėl jo, kaip reglamentuoja LBS įstatai, visuotinio narių susirinkimo metu 2024 m. kovo 23 d.

Susitarta prieš visuotinį susirinkimą susirinkti dar vienam valdybos posėdžiui ir jo metu nuspręsti dėl LBS pozicijos tamsiosios bitės klausimu.