Vasario 2 d. Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) atstovai lankėsi Aplinkos ministerijoje, kur aptarti bitininkams rūpimi klausimai, tarp jų ir daug diskusijų keliantis tamsiosios bitės klausimas. LBS atstovai išsakė poziciją, kad pritaria mokslininkų siekiui išsaugoti tamsiąją bitę bei atliekamiems tyrimams, tačiau tai turi būti daroma tik apibrėžtoje teritorijoje. Pasak LBS prezidento Juozo Oleko, kyla klausimų dėl tamsiosios bitės grynumo, apsaugos, galimybių kitų rasių bitėms egzistuoti kartu. LBS atstovai išreiškė pageidavimą, kad prieš priimant sprendimus, teisės aktus dėl bitininkystės būtų tariamasi su Lietuvos bitininkų sąjunga. Aplinkos ministerijos specialistės sutiko, kad diskusija prieš priimant teisės aktus būtina. Susitarta dėl tolesnių susitikimų, įtraukiant ir Žemės ūkio ministerijos atstovus.