Dalinamės iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautu atsakymu į Lietuvos bitininkų sąjungos paklausimą dėl galimybės pasinaudoti akcizų lengvata gazoliams tais atvejais, kai transporto priemonės yra naudojamos bitininkystės sektoriuje.

Išnagrinėję Jūsų paklausimą dėl galimybės pasinaudoti akcizų lengvata gazoliams, nustatyta AĮ1 37 straipsnio 3 dalyje, tais atvejais, kai transporto priemonės (pavyzdžiui, lengvieji automobiliai, mikroautobusai, kroviniai automobiliai ir pan.) yra naudojami žemės ūkio produktų gamyboje (bitininkystės sektoriuje), informuojame: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau − AĮ) pakeitimu Nr. XIV[1]19332 , nuo 2024 m. sausio 1 d. pasikeitė AĮ 37 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad analizuojama lengvata taikoma gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai naudojamoje žemės ūkio technikoje (įskaitant traktorius), žvejybos laivų varikliuose. Taigi, šiuo metu siekiant pasinaudoti akcizų lengvata, turi būti tenkinamos abi šios sąlygos: 1) gazoliai turi būti naudojami žemės ūkio produktų gamybai arba atitinkamai akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklai; ir 2) šie gazoliai turi būti naudojami žemės ūkio technikoje (įskaitant traktorius) arba atitinkamai žvejybos laivų varikliuose. Pagal žemės ūkio technikos apibrėžimą, žemės ūkio technika yra laikomi traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Tačiau prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri nors ir gali būti naudojama ir žemės ūkio produktų gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms: kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, transporto priemonės nepatenka į žemės ūkio technikos apibrėžimo sąvoką, todėl šiose transporto priemonėse naudojamiems gazoliams pagal šiuo metu galiojančias nuostatas negali būti taikoma AĮ 37 straipsnio 3 dalyje nurodyta lengvata, net ir tais atvejais, kai paklausime minėtosios transporto priemonės yra naudojamos žemės ūkio produktų gamyboje.

Papildomai norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad, atsižvelgiant į Jūsų siūlymus, šiuo metu yra įregistruotas AĮ pakeitimo projektas, kuriame siūloma pakeisti AĮ 37 straipsnio 3 dalį ir šios lengvatos taikymo nesieti su gazolių panaudojimu žemės ūkio technikoje, t. y., ši lengvata galėtų būti taikoma visais atvejais, kai gazoliai, skirti naudoti žemės ūkio veikloje, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, būtų naudojami žemės ūkio produktų gamybai.