Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau − AĮ) pakeitimu Nr. XIV-1933[1]nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi AĮ 37 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatoma akcizų lengvata gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklai ir akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklai (toliau – gazoliai). Įsigaliojus pakeitimui atsiras papildomas gazolių panaudojimo apribojimas: gazoliai turės būti naudojami žemės ūkio produktų gamybai naudojamoje žemės ūkio technikoje (įskaitant traktorius) [2].

Taigi, siekiant pasinaudoti akcizų lengvata, turės būti tenkinamos abi šios sąlygos:

  1. gazoliai turės būti naudojami žemės ūkio produktų gamybai; ir
  2. šie gazoliai turės būti naudojami žemės ūkio technikoje (įskaitant traktorius).

Pažymime, kad pagal žemės ūkio technikos apibrėžimą, žemės ūkio technika yra laikomi traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti.

Tačiau prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri nors ir gali būti naudojama ir žemės ūkio produktų gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms: kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika.


[1] 2023 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

[2] Iki 2024 m. sausio 1 d., šioje dalyje nustatytas lengvatinis tarifas galėjo būti taikomas gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai.

VMI informacija