Gruodžio 15 d. Lietuvos bitininkų sąjungos atstovai lankėsi Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT), kur aptarė svarbius klausimus dėl bičių sveikatos, ypač amerikinio bičių puvinio, bičių produktų kokybės, bitininkų mokymų ateinančiais 2024 metais.

Aptarta ir vienos iš bitininkų draugijos nariams kilusi problema dėl prekybos bičių pieneliu reglamentavimo. Problemų kilo atskiriems valstybinę kontrolę vykdantiems VMVT pareigūnams neteisingai įvertinus šiuo metu galiojantį teisinį bičių produktų tiekimo į rinką reglamentavimą. VMVT patvirtino, kad bitininkai, tvarkantys savo bityne surinktus bičių produktus (pagamintus pirminių produktų gamybos etapu), kurių sąrašas patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2011 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-2 (bičių produktais laikomi bičių medus, bičių vaškas, bičių pienelis, bičių nuodai, bičių pikis, žiedadulkės ir bičių duona), gamybos ir tvarkymo metu privalo laikytis tik reikalavimų, kurie nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos I priede ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 patvirtintų Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų IV skyriaus 25 ir 26 p.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus jokių papildomų dokumentų norint prekiauti savo bityne surinktu bičių pieneliu nereikia. VMVT patikino, kad tai bus papildomai išaiškinta rinkos kontrolę vykdantiems tarnybos pareigūnams.