Primename, kad bičių šeimas privaloma registruoti kiekvienais einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d., prieš teikiant dokumentus dėl valstybinės paramos skyrimo, išskyrus atvejus, kai paramos taisyklėse nurodomi kitokie reikalavimai bičių registravimui. Bičių šeimų registracija galioja nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d.*

Bičių registracijų, įvestų iki 2023 m. rugpjūčio 31 d., galiojimas baigėsi 2023 m. rugsėjo 1 d. Siekiant pratęsti bičių registracijos galiojimą būtina dar kartą šiais metais užregistruoti bites! 

PASTABA. Skaičiuojant VED ir EDV (taip pat norint gauti kompensuojamą kurą)

* Jei ūkininkas bitininkas laiko ir deklaruoja TIK BITES, deklaracijos užtenka vieną kartą per metus po rugsėjo 1 d.

* Jei ūkininkas bitininkas kartu deklaruoja bites ir kitus gyvūnus, priskiriamus bandai (paukščius ir t. t.), dėl VED ir EDV skaičiavimo jis turi deklaruoti gyvūnus dar kartą pagal seną tvarką (sausio 1 d. ir liepos 1 d.) ir papildomai deklaruoti po rugsėjo 1 d.