Primename, kad dar ne visos draugijos yra pateikusios finansinės atskaitomybės dokumentus už 2022 metus Registrų centrui. Pateikiami dokumentai turi būti tvarkingai užpildyti.

Registrų centras turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, jeigu jis nepateikė metinės finansinės atskaitomybės dokumentų per dvylika mėnesių nuo termino pabaigos. Juridinis asmuo gali būti išregistruotas ir tuomet, jeigu jis per penkerius metus neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo.