Nemažam skaičiui bitininkų kilo neaiškumų dėl pasikeitusios bičių šeimų deklaravimo datos, pavyzdžiui, ką daryti tuo atveju, jei teikdamas paraišką paramai už bičių maitinimą gauti bitininkas šeimas deklaravo iki rugsėjo 1 d.

Žemės ūkio ministro įsakymu patikslintas Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo 56 punktas, juo remiantis duomenis apie laikomų bičių šeimų skaičių laikytojai turi teikti  Ūkinių gyvūnų registrui (toliau – Registras) bent 1 kartą per metus ir ši informacija turi būti pateikta kasmet nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d., prieš teikiant paraišką gauti valstybės paramą, išskyrus atvejus, kai paramos teikimo taisyklės nustato kitokią duomenų teikimo Registrui tvarką.

Tie bitininkai, kurie teikdami paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių pateikė iki rugsėjo 1 d. , turi šiuos duomenis atnaujinti dar kartą – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

3D-234 Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaito… (e-tar.lt)