Pasikeitė bičių deklaravimo tvarka VMVT: duomenis apie laikomų bičių šeimų skaičių bitininkai turi teikti bent 1 kartą per metus ir ši informacija turi būti pateikta kasmet nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. Todėl tie bitininkai, kurie teikdami paraiškas cukrui bites deklaravo rugpjūtį ar anksčiau, privalo pakartoti deklaravimą, priešingu atveju bičių skaičius kitais metais bus 0 ir nebus galima gauti kompensacijų vaistams.

Žemės ūkio ministro įsakymas e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/d21aaa53d57b11ed9b3c9397e1236c2a/