Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad baigtos vertinti visos I-ojo ir II-ojo kvietimo paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę bitininkystės sektoriui ir Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtinti sprendimai dėl paramos skyrimo.

Pirmojo ir antrojo paraiškų teikimo etapais bitininkai pateikė 905 paraiškas, kurių bendra prašoma suma  – daugiau kaip 1,8 mln.

Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ pateiktos 4 paraiškos, iš kurių parama patvirtinta dviem projektams ir jiems skirta daugiau kai 38,3 tūkst. Eur, kai tuo tarpu šiai priemonei skirta 100 tūkst. Eur.

Priemonei „Bitininkystės sektoriaus populiarinimui ir rinkos stebėsenai“ remti pateiktos 3 paraiškos, kurių bendra prašoma suma – daugiau kaip 40 tūkst. Eur, kuri neviršijo skirtosios 140 tūkst. Eur sumos. Visoms šioms paraiškoms finansavimas patvirtintas.

17 paraiškų pateikta pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“. Iš jų 16 paraiškų atitiko įgyvendinimo taisyklių reikalavimus ir joms skirta daugiau kaip 3,7 tūkst. Eur paramos.

Pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ gautos 4 paraiškos, kurių bendra prašoma suma – daugiau kaip 26,73 tūkst. Eur, o šiai priemonei numatyta skirti 200 tūkst. Eur.  Šios paraiškos neatitiko įgyvendinimo taisyklių reikalavimų.

Paramos pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ pagal abu kvietimus paprašė 556 pareiškėjai, kurių bendra prašoma suma sudaro 837,68 tūkst. Eur. Parama  skirta 413  pareiškėjų. 

Primintina, kad visoms remiamoms priemonėms, kurioms įgyvendinti skirta parama, numatytos išlaidos gali būti patirtos (išlaidos apmokėtos, prekės / paslaugos įsigytos) po paramos paraiškos užregistravimo NMA dienos iki  mokėjimo prašymo pateikimo dienos, t. y. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.

Pareiškėjai apie paramos skyrimą / neskyrimą bus informuojami individualiai.

Naudinga informacija