Birželio 22 d. susitiko Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovai. Susitikimo metu buvo aptartos pagrindinės su medaus rinka susijusios problemos, atsakyta į aktualius bitininkams klausimus.

VMVT atstovai pasakojo kasmet atliekantys apie 100 medaus mėginių. Šiais metais, gavus vartotojo skundą, atliktas neplaninis nelietuviško medaus patikrinimas. Paėmus mėginius ir atlikus laboratorinius tyrimus, nustatyta, kad medaus partija neatitinka juslinių kokybės reikalavimų, kuriuos tiekėjas deklaruoja medaus specifikacijoje. Mėginiuose aptikta nebūdingų natūraliam medui oligosacharidų, tai leido įtarti, kad medus suklastotas. Atsižvelgus į tyrimo rezultatus, priimtas sprendimas sustabdyti minėto medaus partijos (beveik 4 tūkst. kg) tiekimą.

VMVT atstovų nuomone, turi būti siekiama ES medaus direktyvos sugriežtinimo: turi būti atliekami gilesni medaus tyrimai. Pabrėžta, kad pagal direktyvą reikalavimai medaus kokybei šiuo metu yra per žemi.

Pasidalinta statistine bitininkystės informacija mūsų šalyje. 2022 m. Lietuvoje surinkta 6 tūkst. tonų medaus, tai kiek mažiau nei 2021 m., kai buvo surinkta 8 tūkst. tonų. Medaus eksportas iš mūsų šalies kiekvienais metais kyla. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 ir 2021 m. lietuviško medaus išvežta per 3 tūkst. tonų (2018 m. buvo išvežta kiek daugiau nei 1 tūkst. tonų). 2022 m. duomenimis, daugiausia medaus įvežta į mūsų šalį iš Ukrainos (884 t), Lenkijos (407 t), Kinijos (357 t).

VMVT pristatė EK koordinuotą kontrolės planą „Medus iš avilių“, pagal kurį skirtinguose ES pasienio postuose atrinkta 319 medaus mėginių. 146 mėginiai (46 proc.), atlikus tyrimus, neatitiko reikalavimų – įtariamas falsifikavimas. Lietuvai buvo skirti 5 mėginiai (20 proc. iš jų sukėlė įtarimą).

Aptartas Europos Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos 2001/110/EB dėl medaus pakeitimo etiketėje nurodyti medaus kilmės šalį, kurioje jis surinktas. Jeigu medus kilęs iš daugiau nei vienos šalies, siūloma etiketėje nurodyti kilmės šalis, kuriose jis surinktas (kai medaus yra daugiau kaip 25 g).

VMVT taip pat pateikė pasiūlymus dėl Tarybos direktyvos 2001/110/EB dėl medaus pakeitimo. Siūloma įvesti ,,medaus mišinio“ sąvoką. Mišinio pavadinimas turėtų būti nurodomas ir medaus ženklinimo etiketėje. Maišytas medus arba medaus mišinys – tai medus, kilęs iš daugiau nei vienos valstybės narės arba trečiosios šalies, fasavimo metu siekiant jį suskystinti naudojamas terminis apdorojimas. Vietoj dabar galiojančios nuostatos, kad „nuoroda į kilmės šalis gali būti pakeičiama atitinkamai vienu iš šių žymenų: „ES medaus mišinys“, „ne ES medaus mišinys“, „ES ir ne ES medaus mišinys“, nustatyti, kad „turi būti privalomas atskirų kilmės šalių (valstybių narių ir trečiųjų šalių) nurodymas, taip pat nurodant procentinę dalį“.

LBS pateikė vienos iš draugijų klausimą dėl susisluoksniavusio medaus prekybos centruose kokybės. Pasak VMVT atstovų, pagal Medaus direktyvą jokių neatitikčių nenustatoma, nėra tokio reikalavimo, kad medus turi būti vientisas.

VMVT ir LBS atstovai sutarė, kad turi būti tęsiama amerikinio perų puvinio prevencijos programa, tam būtinas ŽŪM finansavimas. Ankstesniais metais atliekant tyrimus būdavo nustatoma iki 10 proc. ligos atvejų. Svarstyta apie galimus kompensavimo mechanizmus bitininkams, jei jų bityne nustatoma ši liga.

Drauge sutarta, kad būtinas institucijų bendradarbiavimas organizuojant bitininkų ir veterinarijos gydytojų, atsakingų už bitininkystę, mokymus.