Birželio 22 d. Lietuvos bitininkų sąjungos atstovai lankėsi Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA), kur aptarė svarbius klausimus, susijusius su pateiktų paraiškų vertinimu, tinkamu projektų įgyvendinimu ir papildomai paskelbtu paraiškų priėmimu.

NMA direktoriaus pavaduotojas, šiuo metu atliekantis direktoriaus funkcijas, Tomas Orlickas patikino, kad pateiktas paraiškas stengiamasi įvertinti kuo greičiau.

Susitikimo metu atkreiptas dėmesys, kad skubos tvarka keičiamos šiuo metu galiojančios priemonės įgyvendinimo taisyklės, siekiant leisti pareiškėjams fiziniams asmenims teikti supaprastintą buhalterinę apskaitą. Taip pat nereikės pagrįsti projekto finansavimo šaltinio paraiškoms, pateiktoms pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ (išskyrus parodomojo bityno įkūrimą).

Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių ir prašomas paramos sumas 2023 m. birželio 16 d. ŽŪM PVK posėdyje perskirstytos lėšos tarp priemonių. Nuo birželio 27 d. iki liepos 7 d. planuojamas papildomas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ veiklą „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“. Preliminari kvietimo suma – 180 000 Eur.

Aptartos dažniausiai pasitaikančios klaidos teikiant paraiškas: pateikiami netikslūs bičių laikytojų sąrašai, klaidingai nurodyti narių (bičių laikytojų) asmens kodai; netiksliai paraiškoje nurodomos išlaidos, t. y. prašomos kompensuoti išlaidos nurodytos iš skirtingų priemonių; užpildyta viena paraiška pagal kelias priemones; tiek pati paraiška, tiek su paraiška pateikti papildomi dokumentai (komerciniai pasiūlymai, taisyklių priedai) nepasirašyti kvalifikuotu el. parašu.

Priminta, kad teikiant mokėjimo prašymą būtina pateikti:

NMA atstovai priminė, kad bitininkai gali teikti paraiškas paramai gauti ir pagal šias priemones:

Akcentuota, kad pagal visas priemones, kurioms įgyvendinti skirta parama, numatytos išlaidos turi būti patirtos nuo paramos paraiškos užregistravimo NMA dienos iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Mokėjimo prašymas, taip pat avansinis mokėjimo prašymas ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga (adresu https://zumis.lt) iki rugpjūčio 15 d. Neužpildžius elektroninės formos ŽŪMIS portale, o mokėjimo prašymą pateikus nuskenuotą, naudojantis ŽŪMIS portalu, mokėjimo prašymas nepriimamas. Paramos lėšos išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.