Beicas pavojingas bitėms, todėl neonikotinoidais beicuotas sėklas sėjantys ūkininkai privalo užtikrinti, kad jų dulkės nepatektų ant žydinčių augalų. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą beicuotų sėklų sėją paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. 

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos. Siekiant apsaugoti bites ir kitus vabzdžius apdulkintojus nenaudoti beicuotų sėklų, jei lauke ar šalia lauko yra žydinčių žemės ūkio augalų ar piktžolių, bičių maitinimosi metu. Sėklos į dirvą turi būti įterpiamos tokiu būdu, kad būtų išvengta dulkėjimo ant gretimų laukų ir šalia augančių augalų. Kitais metais tame pačiame lauke draudžiama auginti augalus, kuriuos lanko bitės. 

 Tiekiant į rinką, saugant ir sėjant beicuotą sėklą būtina laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.