Kaip ir kasmet, Gamtos tyrimų centras kviečia bitininkus įsitraukti į tarptautinį COLOSS tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti bičių šeimų žuvimo priežastis. Šiuo metu į tyrimą yra įsitraukusios daugiau kaip 40 šalių, tarp jų ir Lietuva. 

Kiekviena tyrime dalyvaujanti šalis kasmet atlieka bitininkų apklausas, siekdama surinkti informaciją iš nacionaliniu mastu reprezentatyvaus bitininkų skaičiaus. Tai leidžia palyginti bičių šeimų netekčių rodiklius šalies viduje tarp regionų bei tarp skirtingų šalių ir naudoti surinktus tarptautinius duomenis, siekiant geriau suprasti bičių šeimoms kylančias rizikas.

Jei norite pradėti pildyti anketą, prašome spausti nuorodą Bičių šeimų praradimas 2022-2023 m. žiemą

Dėkui už bendradarbiavimą!