Šiandien, 04 07, Seimo Kaimo reikalų komitetui įteikta rezoliucija dėl negatyvaus Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui programos vilkinimo.


LIETUVOS BITININKŲ SĄJUNGOS REZOLIUCIJA

DĖL PASTARŲJŲ METŲ LIETUVOS BITININKYSTĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PROCESO

Sausiai, 2023 m. kovo 18 d.

Ši rezoliucija išreiškia Lietuvos bitininkų sąjungos narių požiūrį į pastaruosius keletą metų vykdomą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui taisyklių ruošimą, administravimą ir įvykdymą.

Šią rezoliuciją skiriame Lietuvos Respublikos Seimui, Seimo Kaimo reikalų komitetui, Žemės ūkio ministerijai.

Lietuvos bitininkų sąjungos nariai, kuriuos sudaro 44 bitininkų asociacijos ir 9 fiziniai nariai, o Sąjunga bendrai vienija apie 3115 bitininkus, taip pat dar papildomai aptarnauja apie 2500 bitininkų varozės ir kitais klausimais, nepalaiko Žemės ūkio ministerijos vykdomos politikos bitininkystės klausimais.

Konstatuojame:

Siekdami:

  1. Vakarietiškos, modernios bitininkystės rėmimo programos, kai patys bitininkai gali nuspręsti, kokia forma, būdu ir taisyklėmis turi būti remiamas bitininkystės sektorius, o valstybinės institucijos tik padeda tai įgyvendinti ir teisiškai pateikti, o ne ieško būdų iškraipyti pasiūlymus, perrašyti juos kitais žodžiais pakeičiant pradinę mintį, o svarbias bitininkystės reformas, geruosius Europos šalių pavyzdžius atmetant kaip nepritaikomus.

  1. Iš esmės peržiūrėti bitininkystės paramos taisyklių koregavimo, tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarką bei terminus, dėl kurių galiausiai kenčia tik bitininkai ir bitininkų organizacijos (o ne procesus organizuojančios ir su tuo nesusitvarkančios institucijos), susiduriančios su sudėtingais vertinimo procesais ir pertekliniais reikalavimais, o paliekami projektų ir pirkimų įgyvendinimo laikotarpiai prasilenkia su bet kokiomis realiomis galimybėmis, taip sukuriamos papildomos rizikos, kai lėšos nėra įgyvendinamos efektyviai, dalies projektų neįmanoma įgyvendinti laiku.

  1. Ieškoti būtinų būdų ir sprendimų, kaip nesužlugdyti 2023 m. bitininkystės paramos įgyvendinimo proceso, kviečiame jau dabar nustatyti, kaip bus pasiekta, jog paramos priemonė bus įgyvendinta ir tam bus suteiktos tinkamos sąlygos (pratęsti įgyvendinimo terminai, sudarytos specialios išlygos, dalinis lėšų ir projektų perkėlimas į 2023 m. pabaigą–2024 m. pradžią).

Reikalaujame:

  1. Ne tik užklausti bitininkų organizacijų, kurių didžiąją daugumą vienija Lietuvos bitininkų sąjunga (44 bitininkų organizacijas), pasiūlymų ir patarimų rengiant bitininkystės taisykles, tačiau pilnai perduoti taisyklių rengimą idėjiniu lygmeniu, padėti šiuos pakeitimus pateikti taisyklingai ir atitinkant būtinus reikalavimus, nekuriant perteklinių apribojimų, kurių nėra kitų ES valstybių bitininkystės programose.

  1. Išanalizuoti paskutinių metų bitininkystės taisyklių, įgyvendinimo ir paraiškų vertinimo procesus, pateikti išvadas, kokiais būdais šių procesų ydos bus ištaisytos, ir pateikti strateginį planą, kaip visi šie procesai bus pakeisti, kad bitininkystės rėmimo parama būtų įgyvendinama turint adekvačius terminus.

  1. Jau dabar pradėti sprendimų paiešką, kokiais būdais 2023 m. bitininkystės rėmimo programa bus įgyvendinama, žinant, jog laikantis įprastų taisyklių paskelbimo, patvirtinimo, paraiškų šaukimo ir jų vertinimo terminų bitininkams ir bitininkų organizacijoms nebus įmanoma suspėti įgyvendinti nei vieno projekto ir tai yra gresiantis fiasko atsakingoms valstybės institucijoms ir pertrauktas Lietuvos bitininkystės sektoriaus rėmimas, kuris sukels ilgalaikes problemas.