Šiandien bus baigiama ruošti kreipimosi į Seimą rezoliucija dėl negatyvaus Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui programos vilkinimo. Kad iki šiol nepaskelbtos paramos taisyklės, taip dar nėra buvę nuo pat šios programos pradžios, t. y. 2005 metų. Iki šiol atsakingi už šią programą Žemės ūkio ministerijos darbuotojai dalino tik žodinius pažadus, kurių taip ir neištesėjo.

 Rytoj (t. y. 04 05) Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos narys Juozas Olekas pažadėjo rezoliuciją įteikti Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui. Stengsimės, kad būtų inicijuotas šio komiteto posėdis, kuriame ŽŪM atstovai paaiškintų, kokios klaidos padarytos ir kokios perspektyvos šių metų bitininkų paramai.