Kandidatus teikite el. paštu: info@bitininkusajunga.lt
LBS valdyba, pasibaigus kandidatūrų teikimui, kaip įpareigoja įstatai, susirinks patvirtinti kandidatus.

Lietuvos bitininkų draugijos ir bitininkai, prašome siūlyti kandidatus į Lietuvos bitininkų sąjungos prezidento postą.

Kovo 24 d. įvyko LBS valdybos susirinkimas, kuriame aptarėme prezidento rinkimų tvarką.

Valdyba nusprendė:
Kandidatūrų teikimas prasideda nuo kovo 27 d. ir vyksta 3 savaites iki balandžio 16 d. imtinai.
Kandidatų atžvilgiu (jei jį kelia bitininkų draugija) būtų sąžininga, jog jis būtų informuotas, jog jo kandidatūra yra iškelta (jei tai ne asmeniškai keliama kandidatūra), taip pat kandidatai gali pateikti papildomą informaciją (pavyzdžiui, jeigu tai yra mažiau atpažįstamas žmogus, kuris nori prisistatyti, pristatyti savo idėjas ir mintis), nebūtinai iškart.

Patvirtintų kandidatų sąrašas su visa kandidatų pridėta papildoma informacija bus pateikta LBS nariams ne vėliau, nei likus 1 mėnesiui iki visuotinio narių susirinkimo dienos (šios datos dar nenumatėme, tačiau pagal numatytų procesų trukmę tai būtų apie gegužės mėn. pabaigą).

Kviečiame aktyviai dalyvauti kandidatų iškėlimo procese!