Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) 2022-05-20 įvykusioje konferencijoje buvo iškeltas klausimas dėl prieigos prie ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRO deklaruojant bičių šeimas. Kaip žinia, didžiausia problema tame, kad norint gauti prieigą – bitininkai privalo išklausyti ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymus, kuriuos šiuo metu organizuoja LR Žemės ūkio rūmai.
Taigi, kol kas ta tvarka nesikeičia. Besidomintiems šia deklaravimo galimybe siunčiu atsakymą iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro, o apie mokymus ŽŪR būsite informuoti papildomai.

Lietuvos bitininkų sąjungos  (LBS) 2022-05-20 įvykusioje konferencijoje buvo iškeltas klausimas dėl prieigos prie ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRO deklaruojant bičių šeimas. Kaip žinia, didžiausia problema tame, kad norint gauti prieigą – bitininkai privalo išklausyti ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymus, kuriuos šiuo metu organizuoja LR Žemės ūkio rūmai.

Taigi, kol kas ta tvarka nesikeičia. Besidomintiems šia deklaravimo galimybe siunčiu atsakymą iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro, o apie mokymus ŽŪR būsite informuoti papildomai.

Citata iš gauto laiško:

“Sveiki,
į Jūsų užregistruotą užklausą Nr. U123857 VĮ Žemės ūkio duomenų centro informacinėje sistemoje atsakyta.

Atsakymas:

Laba diena,
prisijungimai prie Ūkinių gyvūnų registro ūkinių gyvūnų laikytojams suteikiami vadovaujantis Ūkinių gyvūnų registro nuostatais ir Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu.
Nuorodos į šiuos dokumentus:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CB34317882F/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF2AF8BAEB59/asr

Ūkinių gyvūnų laikytojai, norėdami gauti prisijungimo teises prie Ūkinių gyvūnų registro, turi atsiųsti užpildytą ir pasirašytą prašymą ir ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo mokymų baigimą patvirtinančio dokumento kopiją. Mokymus šiuo metu organizuoja LR Žemės ūkio rūmai.
Prašymo forma: https://www.vic.lt/paslaugos/prasymai/ (9 prašymas)

Dokumentus reikia siųsti el. paštu: pagalba@zudc.lt

***
Kilus daugiau klausimų, informacijos galite teirautis bendruoju informacijos teikimo telefonu 8 5 266 0620 arba el. paštu  pagalba@zudc.lt. Linkime Jums geros dienos!”

PAPILDYTA: 
Su Žemės ūkio rūmų atstovais sutarta, kad jie kreipsis į ministeriją inicijuodami Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo taisyklių pakeitimus, padarant bitininkams išimtį dėl prieigos prie ŪGRIS