Šių metų lapkričio 20 d. vyko Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenės “Midutis” visuotinis-rinkiminis susirinkimas – Konferencija.

Naujai kadencijai Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenės “Midutis” Pirmininke išrinkta (liko tęsti pareigų) Vaida Račkauskienė.

Valdybos nariai:
Kęstutis Dvarionas
Nikolaj Gorčiakov
Vilma Grekštienė
Kazimieras Kudrevcevas
Jonas Steponas Edvardas Mockus
Reda Petravičienė
Dangira Sudeikienė
Jonas Valinčius