Bitininkai vėl galės naudotis paramos priemone ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

Džiugu, jog Žemės ūkio ministeriją atkreipė dėmesį į bitininkų benduomenės keltas pastabas dėl bitininkams atimtos galimybės pasinaudoti parama pagal priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” ir įvykdė savo pasižadėjimą bitininkus vėl įtraukti į šios paramos galimus pareiškėjus:

14.1. Pareiškėjai gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

(…)
47. Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kitų gyvulininkystės sektorių paramos paraiškų atrankos kriterijai

Susipažinti su naujos redakcijos taisyklėmis (patvirtintos 2022-06-27) galite čia 

Naujas paraiškų rinkimas pagal šią priemonę: nuo 2022-08-01 iki 2022-09-30