Gegužės 20 d. paskelbtos naujos Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės (patvirtintos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-351 ,,Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo“). Nacionalinė maisto kokybės sistema pakeitė nuo 2007 m. galiojusią nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą. Sistemos esmė ir tikslai liko tokie patys – kokybiškų produktų gamyba. Tačiau yra naujovių ir pasikeitimų.

Apie sistemą ir produktus

Nacionalinė maisto kokybės sistema – maisto produktų gamybos, sertifikavimo ir priežiūros, ženklinimo ir kitų reikalavimų visuma, nustatyta nacionaliniu teisės aktu, kuriuo remiantis oficialiai pripažįstama tam tikra maisto produkto kokybė.

Pagal šią sistemą pagamintas produktas (NKP) – maisto produktas, kurio kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ar kurie dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis.

Pasikeitimai

Atnaujintos produktų specifikacijos, kuriomis pareiškėjams atsiveria lankstesnės produktų sertifikavimo galimybės. Įteisintas dar vienas ženklas. Dviejų ženklų sistema apims ne tik galutinio produkto kokybę, bet ir atspindės vietinę jo kilmę.

„Naujų taisyklių rengėjų lūkestis – kad atsiras daugiau ūkio subjektų, norinčių dalyvauti sistemoje, o Lietuvos rinkoje bus didesnė šių produktų pasiūla, kurių atitiktį pagal suteiktus įgaliojimus kontroliuos ir sertifikuos įstaiga“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.

„Ekoagros“ informuos asmeniškai kiekvieną NKP gamintoją apie sertifikavimo naujoves ir tvarką.

Teisės aktai ir ženklai

Lietuvos Respublikos prekės ženklų duomenų bazėje registruoti šie NKP ženklai.

Ženklas „Kokybė“

Ženklas „Nacionalinė kokybė Lietuva“

Naujos taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47140750d7ff11ec8d9390588bf2de65

Taip pat visada informaciją rasite: www.ekoagros.lt / Teisės aktai ir formos / Teisės aktai / NKP gamybą reglamentuojantys teisės aktai.

Nebegaliojantys teisės aktai: