Gegužės 20 dieną minima Pasaulinė bičių diena. Tarptautinės dienos tikslas – pripažinti bičių ir kitų apdulkintojų vaidmenį ekosistemai. Jungtinių Tautų organizacijos valstybės narės 2017 m. gruodį pritarė Slovėnijos siūlymui gegužės 20 d. paskelbti Pasauline bičių diena. Taigi nuo sekančių, 2018 metų tai ir yra vykdoma ir šiemet jau penktą kartą kaip pasauliniu mastu pagerbiama Bitė.

Ta proga Lietuvos bitininkų sąjunga 2022 m. gegužės 20 d. surengė konferenciją Trakų rajono Sausių kaime, restorane „Karališkoji kibininė“. Į renginį susirinko beveik visų LBS draugijų atstovai. taip pat dalyvavo žemės ūkio ministerijos ir valstybinės veterinarijos tarnybos specialistai bei apiterapeutų asociacijos kai kurie nariai. Viso susirinko apie pusantro šimto dalyvių, kurių veikla vienaip ar kitaip susijusi su bitininkyste. Įžanginį žodį tarė sąjungos prezidentas Sigitas Uselis, o jo pasiūlymu konferencijos pirmininkaujančio pareigos buvo patikėtos buvusiam ilgamečiam LBS prezidentui prof. hab. dr. Algirdui Skirkevičiui. Renginio dalyviai išklausė šių lektorių pranešimus:

1. Prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius, buvęs ilgametis LBS prezidentas – Sveikinimo žodis konferencijai;

2. Dr. Vida Dabkienė, Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas – „Lietuvos bitininkystės rinkos stebėsena“;

3. Antanas Paliutis, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – „Valstybinė veterinarinė bitynų kontrolė“;

4. Paulina Amšiejūtė, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas – „Bičių virusinių ligų paplitimo analizė Lietuvoje“;

5. Dr. Laima Blažytė-Čereškienė, Gamtos tyrimų centras – „Bičių šeimų žuvimai 2020-2021 metų žiemą“;

6. Doc. dr. Algirdas Amšiejus, VDU Žemės ūkio akademija – „Bičių šeimos produktyvumo ir erkėtumo priklausomybė nuo bičių motinos amžiaus“;

7. Sigitas Uselis, Lietuvos bitininkų sąjunga – „Dažniausios bičių šeimų žuvimo priežastys ir pasitaikantys klaidingi tų priežasčių vertinimai“;

8. Dr. Laima Blažytė-Čereškienė, Gamtos tyrimų centras – „Potencialių vietų Lietuvos vietinių bičių išsaugojimui paieška“;

9. Dr. Eduardas Budrys, Gamtos tyrimų centras – „Kitų porūšių genų introgresijos vertinimas Lietuvos vietinio porūšio tamsiosios medunešės bitės (Apis m. mellifera) šeimose“;

10. Doc. dr. Asta Kandratavičienė, LR sveikatos ministerija – „Apiterapija – viena iš papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų“.

Pranešėjai taip pat atsakinėjo į dalyvių pateiktus klausimus bei pasiūlymus jų pasisakytomis temomis. Sumanymas rengti tokio pobūdžio konferenciją buvo kaip noras vykdyti kaip tam tikrą tęstinumą anksčiau LBS vykdomų konferencijų daugiausiai bičių sveikatingumo tema. Taip pat tai buvo ir LBS narių atstovų 2021 m. rugsėjo 11 d. vykusiame visuotiniame susirinkime išsakytų pageidavimų išpildymas, kad bitininkai turi žinoti kokie moksliniai-tiriamieji darbai bitininkystės srityje yra vykdomi ir kokie gaunami rezultatai.
Skaityti konferencijoje pranešimai bus spausdinami ateinančiuose „Lietuvos bitininkas“ žurnalo numeriuose.