Naujose deklaravimo taisyklėse atsirado išlyga bitininkams dėl pievų

Naujose deklaravimo taisyklėse atsirado išlyga bitininkams dėl pievų.

Deklaravimo taisyklių naujas punktas:

7.1.3. kai pareiškėjas (arba jo valdos partneris ar valdoje registruotas šeimos narys) Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d. yra įregistravę ne mažiau kaip 5 bičių šeimas, tada padengtuose bičių šeimomis (1 bičių šeima padengia 0,59 ha) pievų ir žolinių azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje plotuose, žolės susmulkinimas ir paskleidimas lauke leidžiamas, o likę pievų plotai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos turi būti sutvarkyti visame lauko plote, t. y. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, o žolės susmulkinimas ir paskleidimas lauke draudžiamas;

Plačiau: 
[https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0d1758609d2611e591078486468c1c39/asr]