Pagal galiojančią suvestinę “Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisyklių patvirtinimo” redakciją (patvirtintą 2022-02-03) bitininkai nepatenka į remiamų sektorių sąrašą – planuojama remti tik sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, pieninės galvijininkystės, mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektorius.

Deja, Lietuvos bitininkų sąjungos valdyba su nauja taisyklių versija turėjo galimybe susipažinti tik tuomet, kai šis dokumentas buvo įkeltas viešai, o į Žemės ūkio ministerijos diskusijos, siūlymų teikimo etapą nebuvome pakviesti ar informuoti, nors iki šiol kiekvienais metais į tokias diskusijas kaip socialiniai partneriai būdavome pakviesti. Gaila, jeigu tai yra pasekmė to, kad Žemės ūkio ministerijai tendencingai bandoma įrodyti, jog visos Lietuvos mastu veikiančios bitininkų organizacijos atlieka vienodos apimties veiklas ir šiuo atveju dėl to pralaimi visi Lietuvos bitininkai. 

Lietuvos bitininkų sąjungą 2022-02-15 išsiuntė užklausimą Žemės ūkio ministerijos atsakingiems asmenims dėl situacijos išsiaiškinimo ir noro kuo greičiau ištaisyti šią situaciją bei įtraukti bitininkystę į remiamų ūkio šakų sąrašą. Kol kas atsakymo nesulaukėme dėl to dedame papildomas papildomas pastangas kuo operatyvesniam susidariusios problemos išsprendimui.

Sulaukę daugiau informacijos, galimų sprendimų informuosime papildomai.

Daugiau informacijos apie priemonę ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2022 m.