Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklės

Grįžti į teisės aktai

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi ir 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad gazoliai, skirti naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, turi būti pažymėti laikantis ūkio ministro patvirtintos jų žymėjimo tvarkos.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimą Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

Finansų ministras Rimantas Šadžius