Darbo sauga. Neatidėliotina informacija apsinuodijus (vabzdžių įgėlimai)

 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Teisės aktų, kuriais Valstybinė darbo inspekcija vadovaujasi, vykdantįstatymu nustatytas kontrolės funkcijas, ar vadovaujamasi tiriant įvykius darbe, profesinių ligų priežastis,avarijas bei vykdant kitas su inspekcios veikla susietas funkcijas, sąvadas. 

1. darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai:
1.1. darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai) - 2
1.2. darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų, naudojimą ir priežiūrą, pavojingų darbų vykdymą reglamentuojantys teisės aktai - 3
1.3. neblaivumo prevencija reglamentuojantys teisės aktai - 8
1.4. įvykių darbe ir avarijų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktai - 9
1.5. profesinių ligų priežasčių tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktai - 11
1.6. darbuotojų mokymą reglamentuojantys teisės aktai - 12
1.7. techniniai reglamentai - 14
1.8. statybos techniniai reglamentai, reglamentuojantys statinių projektavimo, priežiūros, statybos darbų saugų vykdymą,
atitikties vertinimą, naudojimo saugą bei statybos užbaigimą ` - 15
1.9. kiti darbuotojų saugą reglamentuojantys teisės aktai - 16
1.10. higienos normų susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata sąrašas - 19

2. darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai: - 20
2.1. darbo teisės subjektų atstovavimą reglamentuojantys teisės aktai - 21
2.2. darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktai - 21
2.3. nacionalinę, šakos ir teritorinę kolektyvinę sutartį reglamentuojantys teisės aktai - 22
2.4. įdarbinimą reglamentuojantys teisės aktai - 22
2.5. darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktai - 23
2.6. darbo sutarčių rūšis reglamentuojantys teisės aktai - 23
2.7. darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktai - 24
2.8. darbo ir poilsio laiką reglamentuojantys teisės aktai - 25
2.9. lengvatas ir garantijas reglamentuojantys teisės aktai

Neatidėliotina informacija apsinuodijus (Vabzdžių įgėlimai). Ją galima gauti Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro (ESSC) Apsinuodijimų informacijos biure, kuris savo veiklą Lietuvoje sėkmingai vykdo nuo 2002 metų. Viena iš pagrindinių biuro veiklų yra telefoninės apsinuodijimų konsultacijos – jos teikiamos tiek visuomenei, tiek sveikatos priežiūros specialistams. Konsultacijas teikia klinikinės toksikologijos gydytojai, Apsinuodijimų informacijos biuras veikia visą parą, septynias dienas per savaitę, taip pat, švenčių dienomis. Apsinuodijimų informacijos biuras taip pat ruošia apsinuodijimų prevencijos informaciją, šią informaciją galite rasti: www.apsinuodijau.lt, Apsinuodijimų informacijos biuro Facebook puslapyje.
 

Įtariant anafilaksiją pagalba turi būti suteikta nedelsiant  Reakcijos požymiai.

Anafilaksijos plėvesparnių vabzdžių nuodams gydymas. Ką turi žinoti gydytojas ir pacientas?  Parengta pagal Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademijos sutarimą Self medication of anaphylactic reactions due to Hymenoptera stings – an EAACI Task Force Consensus Statement, Allergy 71(2016);931-943. 

Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymas. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 550