Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai

                                                                                                            Grįžti į teisės aktai

 Pakeisti „Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai“

2018 m. sausio 10 d. Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos nutarimu buvo pateikti siūlymai Lietuvos respublikos Žemės ūko ministerijai ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl „Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų“ (toliau – Reikalavimai) - pašalinti iš jų neatitinkančias laikmečio, praradusias prasmę ir apsunkinančius bitininko darbą nuostatas. Į tai buvo atsižvelgta. 2018 m. gegužės 23 d. L. e. p. direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių Mantas Staškevičius pasirašė įsakymą Nr. B1-407 dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. Nr. B1-180 įsakymo Nr. B1-180 „Dėl Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo pakeitimo.
 

Iš Reikalavimuose buvusio 61 punkto liko 45 p. Bet svarbiausia yra tai, kad daug kur pasikeitė jų turinys. Dabar bitininkui nereikės bityno paso, supaprastinta valstybinė veterinarinė bitynų kontrolė, atsisakyta bityno sveikatos statuso patvirtinimo procedūrų.

Atsisakius bityno paso bitininkai turės pildyti veterinarinių vaistų, įsigytų pagal veterinarijos gydytojų receptus ir sunaudotų bičių gydymui ir profilaktinių priemonių naudojimui nustatytos formos apskaitos žurnalą.
 

Bičių laikytojai, kaip ir iki šiol, savo bičių avilius privalės deklaruoti Ūkinių gyvūnų registre. Jeigu bičių aviliai vežami į medingus augalus, ir jie gali būti purškiami insekticidais ar kitomis cheminėmis medžiagomis, tai, kaip ir anksčiau, juos reikės deklaruoti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ūkinių gyvūnų registre. Deklaravimas kasmet turi būti atnaujinamas. Tik tie bitininkai, nuo kurių bitynų 2,5 km purškia ūkininkai savo pasėlius, gaus informaciją apie numatomus medingųjų augalų purškimus.
 

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų platinamos bičių užkrečiamosios ligos, numatytas reikalavimas bičių laikytojams, kurie parduoda bičių avilius, bičių šeimas, bičių motinas ar spiečius kitiems šalies bitininkams, savo bityną dėl amerikinio ir europinio bičių perų puvinių ištirti Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute ir turėti tyrimų protokolus.
Lietuvos Respublikoje vežant bičių avilius turi lydėti Lietuvos Respublikoje vežamų avilių su bičių šeimomis nustatytos formos važtaraštis.
 

Reikalavimuose yra skyriai:
I.   Bendrosios nuostatos,
II.  Bendrieji bitynų reikalavimai,
III. Bičių gerovės reikalavimai,
IV.  Prekybos bitėmis ir bičių produktais reikalavimai,
V.   Bičių užkrečiamųjų ligų ir kenkėjų kontrolė,
VI. Bitynų valstybinė veterinarinė kontrolė,
VI. Baigiamosios nuostatos.
Priedas nr. 1. Lietuvos Respublikoje vežamų avilių su bičių šeimomis važtaraščio formos pavyzdys,
Priedas nr. 2. Veterinarinių vaistų ir profilaktinių priemonių naudojimo apskaitos žurnalo formos pavyzdys,
Mėginių bičių užkrečiamosioms ligoms tirti nurodymai.

Reikalavimų pakeitimai atsirado Lietuvos bitininkų sąjungos iniciatyva. Tačiau, juose yra nuostatų, kurių ji neteikė, ir joms nepritaria. Žemiau pateiktame priede informuojame Lietuvos bitininkus ir bičių produktų vartotojus apie Reikalavimų nuostatas, kurios bitininkystei yra net žalingos.
 

      Priedas.
     Lietuvos bitininkų sąjunga, vadovaudamasi 2016 12 19 valdybos nutarimu (patvirtinta visuotinio narių susirinkimo 2017 03 18) atkreipia dėmesį, kad teikiant siūlymus (2018 05 16) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) dėl „Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamų ligų kontrolės reikalavimų“ (toliau Reikalavimai):
 

   1. nerekomendavo Reikalavimuose rašyti, kad „ekologinis bitynas - bitynas, kuriame, siekiant gauti neužterštus bičių produktus, laikomasi nustatytų bičių ganyklų švarumo, bičių priežiūros ir gydymo, medaus ir kitų bičių produktų surinkimo, perdirbimo ir sandėliavimo reikalavimų“, nes toks termino „ekologinis bitynas“ aiškinimas neteisingai informuoja skaitytoją:
     a. sukuria įvaizdį, kad Lietuvoje yra bitynų, kurie siekia gauti bet kuo užterštus bičių produktus, arba leidžia suprasti, kad įprastinės gamybos bičių produktai yra blogi. Lietuvos bitininkų sąjunga informuoja, kad Lietuvoje nėra bitynų, kurie siektų gauti bet kuo užterštus bičių produktus ir neaišku kuo paremtas toks termino „ekologinis bitynas“ aiškinimas.
     b. neaišku ką reiškia naujadaras „bičių ganyklų švarumas“ ir t.t.
     c. Reikalavimuose nurodyta „ekologinio bityno“ apibrėžtis nesiderina su Ekologinio žemės ūkio taisyklėmis (2018 04 06 suvestinė redakcija, patvirtinta žemės ūkio ministro), kuriose parašyta, kad „ekologinės gamybos ūkis tai sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantis ūkio subjektas“ (4.6 punktas). Taip pat šiose taisyklėse rašoma ne apskritai apie užterštumą, o konkrečiai apie leistinas ar neleistinas ekologinėje gamyboje naudoti chemines medžiagas, ar genetiškai modifikuotus organizmus. Tai galioja ir ekologiniams bitynams.

 

2. nerekomendavo Reikalavimuose bičių avilių kenkėjo lietuvišką pavadinimą mažasis avilių vabalas keisti neaišku kuo vadovaujantis sukurtu ir neteisingu naujadaru bitinis žvilgvabalis, kuriuo pakeičiamas ne tik kenkėjo pavadinimas, bet ir jame nurodomas kenkimo objektas. Tai grubios dalykinės klaidos. Apie naujadaro trūkumus rašoma jau net trijose knygų „Pradedantiems bitininkams“ laidose (2017, 2018), mokslo ir praktikos žurnale bitininkams „Lietuvos bitininkas“ (2018), Respublikinių praktinių Lietuvos bitininkų konferencijų medžiagoje (2014, 2015, 2016) ir t.t. Taip pat naujadaras  nevartojamas nei viena ES ir kitos pasaulio valstybės nacionaline kalba. Iki šiol VMVT nepateikė Lietuvos bitininkų sąjungai jokių mokslu pagrįstų argumentų, kad Lietuvoje reikia keisti šio kenkėjo nacionaline kalba pavadinimą.
 

3. nerekomendavo, kad Reikalavimuose nebūtų rašomas Lietuvoje nuo neatmenamų laikų vartojamas esminės bityno dalies pavadinamas „bičių avilys“ ir jis būtų keičiamas paaiškinamaisiais žodžiais „avilys su bičių šeima“.